Już niebawem będziemy dokonywać rozliczeń PIT za 2019 rok. Dzisiaj podpowiadamy do kiedy należy się rozliczyć, jak można dokonać rozliczenia przez internet oraz o tym jakie zmiany zaszły w przepisach związanych z rozliczeniami? Czyli PIT 2020 za rok 2019 - wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć!

PIT 2020
źródło: Pixabay

PIT za 2019 - terminy

I już pierwsza nowość! W 2020 roku zmienia się termin składania zeznań podatkowych PIT za 2019 rok! Nowością jest termin rozpoczęcia składania rozliczeń - czyli 15 lutego 2020!

 • Rozliczeń można dokonywać od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r. 
 • UWAGA! Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów PIT-28 należy złożyć najpóźniej do 2 marca 2020 r.!
 • wszelkie pozostałe zeznania podatkowe można składać do 30 kwietnia 2020 r. 

Można oczywiście złożyć PIT wcześniej, ale będzie on traktowany jako zgłoszony z terminem 15 lutego. Pamiętajmy, że Urząd Skarbowy ma 45 dni na zwrot nadpłaconego podatku. Termin ten będzie liczony właśnie od 15 lutego. 

PIT za 2019
źródło: Pixabay

e-PIT

W  usłudze e-PIT każdy podatnik może sprawdzić swoje zeznanie podatkowe od 15 lutego 2020 roku. To rozwiązanie ułatwiło już w ubiegłym roku wielu podatnikom dokonanie rozliczenia z fiskusem. W usłudze e-PIT będzie można zobaczyć i złożyć zeznanie podatkowe PIT-28, 36, 37, 38. Ministerstwo Finansów informuje, że PIT-28 i 36 nie będzie dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej. Przychód za rok 2019 możesz sprawdzić w usłudze e-PIT. Do tej operacji potrzebne będą: numer PESEL lub NIP, data urodzenia, kwota przychodu z deklaracji podatkowej za 2018 r., przychód od jednego z pracodawców za rok 2019.

e-PIT
źródło:Pixabay

Mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 r. zaczął obowiązywać tzw. mikrorachunek podatkowy, o którym pisaliśmy TUTAJ. Służy on do  dokonywania wpłat z tytułu PIT, CIT i VAT. Mikrorachunek podatkowy jest indywidualnym rachunkiem podatnika. Indywidualny numer mikrorachunku należy wygenerować na stronie www.podatki.gov.pl. Można też zwrócić się z prośbą o wygenerowanie go  w miejscowym urzędzie skarbowym. Należy podać urzędnikowi swój numer PESEL lub NIP. 

Mikrorachunek
źródło: Pixabay

Jak sprawdzić rozliczenie przygotowane przez US w internecie?

Można to zrobić na dwa sposoby:

Pierwszy:  Osoby posiadające Profil Zaufany mogą zobaczyć swoje zeznanie oraz złożyć PIT  z wykorzystaniem tego narzędzia elektronicznego. Profil Zaufany można założyć w specjalnym punkcie (najczęściej znajduje się w Urzędzie Miasta) oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej jeśli podatnik posiada konto w nast. bankach:

 • PKO Bank Polski SA
 • Bank Pekao
 • mBank
 • ING Bank
 • Santander
 • Millenium Bank
 • konta na platformie Envelo

Zmiany w PIT 2020

Nowe zmiany w przepisach związane z PIT 2020 to:

1. nowa skala podatkowa

Zamiast 18 % stawki podatku zacznie obowiązywać stawka 17%. Ważne! Ponieważ przepisy odnośnie tego weszły w życie 1 października, to w rozliczeniach za 2019 rok należy uwzględnić 17,75% stawki podatku!

 

Rozliczenie roczne 2019
źródło: materiały własne

Rozliczenie roczne 2020źródło: materiały własne

Zmiany wynikają z kwoty zmniejszającej podatek w 2019 r. i w 2020 r.

2. zwolnienie z PIT

Nazywane “zerowym PITem”, a dotyczące osób, które nie ukończyły 26 roku życia a pracują osiągając przychody z pracy. Pracować mogą na umowę o pracę, na podstawie tzw. spółdzielczego stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej, stosunku służbowego, a także umowy zlecenia. Ulga dotyczy przychodów do wysokości 85 528 zł. Należy pamiętać, że w tym roku, ze względu na termin wprowadzenia nowego zapisu, obowiązuje od sierpnia do grudnia, a więc 5 miesięcy. Z tego powodu limit wynosi 35 636,67 zł. Ważne, aby mieć na uwadze, że ulga nie zwalnia z konieczności uregulowania składek do ZUS oraz składek zdrowotnych. Pracodawca wykazuje przychody zwolnione od podatku i zapłacone składki w PIT-11, 37. A podatnik w PIT 36 zaznaczając to w specjalnym polu “dla przychodów zwolnionych”. 

3. wyższe koszty uzyskania przychodu

Nowe przepisy z PIT za 2019 r. w związku z wyższymi kosztami uzyskania przychodu weszły w życie w październiku 2019 r. Inne będą koszty uzyskania przychodu za rok 2019 (PIT składany w 2020 r.) a inne za  2020 rok (PIT składany w 2021 r.)

 

Koszty uzyskania przychodu
źródło: materiały własne

4. O podstawowych pracowniczych, miesięcznych kosztach uzyskania przychodów szczegółowo mówią zapisy ustawy o PIT: art. 13 pkt 5, art. 13 pkt 7, art. 13 pkt. 9.

5. ulga termomodernizacyjna

W PIT za rok 2019 będzie można odliczyć wydatki kwalifikowane poniesione na materiały budowlane, usługi, urządzenia związane z dokonaną termomodernizacją. Realizacja przedsięwzięcia ma trwać nie dłużej niż 3 lata licząc od końca roku podatkowego, w  którym poniesiono pierwszy wydatek. Kwota nie może przekroczyć 53 000 zł. Wydatki określane są na podstawie faktur. Wykaz materiałów, usług i urządzeń znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. Może zaistnieć przypadek, że kwota odliczenia nie będzie znajdowała pokrycia w rocznym dochodzie, wówczas istnieje możliwość odliczenia wydatków w następnych 6  latach.

6. darowizny

Zgodnie z pomysłem ustawodawcy przedsiębiorca opodatkowany skalą podatkową (PIT-37), ryczałtem (PIT-28) lub 19% podatkiem (PIT-36L) może przekazać na cele edukacyjne darowizną poniesioną na rzecz kształcenia zawodowego. Odliczyć będzie można wartość przekazanej darowizny, ale nie więcej niż 6% dochodu/przychodu. Można przekazać materiały dydaktyczne lub środki trwałe, które są zdatne do użytku, kompletne i mają nie więcej niż 12 lat. Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ i TUTAJ.

7. inne druki PIT dla rozliczenia przychodów z kryptowalut

Nowością jest, że od tego roku przychody te zaliczane są do przychodów z tzw. kapitałów pieniężnych. Jeszcze w ubiegłym roku traktowane były jako przychody z tzw. “innych źródeł”. Przychody te trzeba rozliczyć wykorzystując PIT-38 a nie na druku PIT-36!

8. brak konieczności składania dodatkowych oświadczeń

Ustawodawca wskazał, że w rozliczeniach za 2019 rok nie trzeba już będzie składać różnych, dodatkowych oświadczeń, a będzie można je wykazać wykorzystując do tego PIT-36.  Jakie dziedziny działalności przedsiębiorcy będą mogli wykazać na druku PIT-36?
- wybór sposobu ustalania daty przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na tzw. kasie rejestrującej,
- wybór sposobu wpłacania zaliczek na podatek,
- wybór prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- wybór sposobu lub rezygnacji ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości,
- decyzja spółki osobowej prawa handlowego o okresie zawieszenia działalności gospodarczej w roku podatkowym.
Jest to znaczące ułatwienie, ponieważ dotychczas każdą trzeba było zgłaszać na odrębnym druku w miejscowym urzędzie skarbowym.

Inne zmiany
źródło: Pixabay

Inne zmiany

W prawie polskim dotyczącym podatków nastąpił szereg zmian. Innowacje dotyczą również: 

 1. tzw. ulgi na IKZE (maksymalna kwota odliczenia ulgi wynosi za 2019 rok 5718 zł),
 2.  zmiana związana z 5-letnim okresem uprawniającym do zwolnienia z podatku po sprzedaży nieruchomości nabytej od spadkobiercy, 
 3. wydłużono czas tzw. ulgi mieszkaniowej (do trzech lat), 
 4. zmieniono stawki karty podatkowej na 2020 
 5. oraz wdrożono nowy sposób rozliczania tzw. straty podatkowej poniesionej w 2019 roku.

Podsumowując

Zmian jest sporo. Każda wątpliwość jako podatnik powinieneś zweryfikować u wykwalifikowanych doradców podatkowych. W drukach PIT można się trochę pogubić ze względu na nowości. Nowe wzory PIT dot. druku PIT-11, PIT-36 i 37 oraz PIT-36L. Ze względu na nowe rozporządzenia zmieniono także wygląd PIT-38, PIT-O, PIT-B. Należy pamiętać, że rozliczenie zgłoszone na nieobowiązującym druku nie zostanie przyjęte. Jeśli zmiany Cię przerastają, to najlepiej jest zaufać sprawdzonym fachowcom znającym się na księgowości i prawie podatkowym.