W reklamach emitowanych w radiu i telewizji słychać coraz częściej o mikrorachunkach podatkowych. Czym jest mikrorachunek podatkowy? Od kiedy zacznie obowiązywać? Jak wygenerować mikrorachunek podatkowy? W tym artykule przedstawimy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i rozwiejemy Wasze wątpliwości w tym temacie! Zapraszamy do lektury!

O co chodzi z mikrorachunkiem podatkowym od 2020 roku?
źródło: Pixabay

Mikrorachunek podatkowy - o co chodzi?

Mikrorachunek podatkowy jest to indywidualny rachunek, który posłuży do tego, aby wpływały na niego wpłaty podatkowe PIT, CIT i VAT. Będzie służył tylko i wyłącznie do tego, aby przechowywane były na nim wpłaty podatkowe. To właśnie za jego pomocą podatnicy oraz pracodawcy-podatnicy od 1 stycznia nadchodzącego roku zapłacą do urzędu skarbowego stosowne należności. Ustawodawca podkreśla, że każdy zwrot ewentualnych nadpłat będzie realizowany na dotychczasowych zasadach (na rachunek ROR).

Czym jest mikrorachunek podatkowy?źródło: Pixabay

Mikrorachunek 2020 – od kiedy zacznie funkcjonować?

Mikrorachunki podatkowe zaczną funkcjonować od 1 stycznia 2020 roku. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat CIT, PIT i VAT pozostają aktywne tylko i wyłącznie do końca 2019 r. Po tym terminie każdy podatnik lub pracodawca-podatnik ma obowiązek wpłacać należności na tzw. mikrorachunek podatkowy. 

Mój mikrorachunek podatkowy – jak aktywować?

Swój mikrorachunek podatkowy możesz utworzyć już teraz. Jak wygenerować mikrorachunek podatkowy? Wchodząc na stronę podatki.gov.pl i klikając w zakładkę generator mikrorachunku podatkowego. Należy tam wpisać swój PESEL (jeśli jesteś osoba fizyczną - czyli nie prowadzisz działalności gospodarczej lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT) i NIP (w przypadku organizacji, prowadzenia działalności gospodarczej lub kiedy jesteś płatnikiem VAT, albo płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne). Wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku podatkowego nie wiąże się z żadnymi kosztami. Ustawodawca ostrzega przed tym, aby nie korzystać z żadnych innych stron internetowych oprócz podatki.gov.pl oraz nie reagować na przykład na numery rachunków wysyłanych e-mailem z nieokreślonego źródła, czy przesłanych smsem. Mogą to być próby wyłudzenia środków! Ważne, aby przed terminem płatności podatku upewnić się, że zna się swój numer mikrorachunku. W innym przypadku nie będzie możliwe zapłacenie w terminie podatku PIT, CIT i VAT!

Jaki jest mój mikrorachunek podatkowy?
źródło: Pixabay

Dlaczego mikrorachunek podatkowy został wdrożony?

Ustawodawca wyjaśnia, że dzięki mikrorachunkowi podatkowemu będziesz mógł:

 • w sposób wygodny i szybki zapłacić należności PIT, CIT i VAT
 • będziesz mógł przelać środki na jeden, stały, indywidualny rachunek. Będzie to wygodne, ponieważ nie będziesz musiał już przelewać określonych sum na oddzielne rachunki!
 • będziesz miał dostęp i wgląd do swojego mikrorachunku podatkowego w każdym momencie i o każdej porze! Generator działa 24/7. Co umożliwia sprawdzenie swojego mikrorachunku podatkowego o dowolnej porze dnia i nocy oraz dostęp do niego z urządzeń typu smartfon czy tablet!
 • przeprowadzka lub zmiana siedziby firmy nie będzie już kłopotem! Numer mikrorachunku 2020 pozostaje taki sam nawet po zmianie nazwiska, czy przeniesieniu działalności firmy w rejon  funkcjonowania innego urzędu skarbowego. Po zmianach nadal będziesz mógł posługiwać się mikrorachunkiem podatkowym!
 • szybkość związana z przelewam środków oraz dostępem do nich zapewni należytą staranność w obsłudze płatności związanych z PIT, CIT i VAT. Specjaliści wskazują, że ograniczone zostaną omyłkowe przelewy na błędne konta.
 • atutem jest też szybsza obsługa płatności, co skutkować będzie wręcz natychmiastowym otrzymaniem potrzebnych zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach!

 

Mój mikrorachunek podatkowy – jak będzie wyglądał?

Mikrorachunek będzie zawierał w sobie 26 znaków. Co one oznaczają prezentuje poniższa infografika:

Z czego składa się mikrorachunek podatkowy?
źródło: materiały własne

Mikrorachunek 2020 – sytuacje kłopotliwe

W Polsce każdy obywatel, zgodnie z przepisami powinien posiadać numer PESEL albo NIP.  Może zaistnieć taka sytuacja, że ktoś czeka na decyzję o przyznaniu numeru identyfikacyjnego! Co wówczas? Należność na mikrorachunek podatkowy powinno się wpłacić na mikrorachunek podatkowy przynależnego urzędu skarbowego. W grudniu ma zostać opublikowany wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych. Na stronie podatki.gov.pl ma znaleźć się także szczegółowy instruktaż dla osób, czy firm które znalazły się w takiej szczególnej sytuacji! Jak na razie zaleca się, aby dodać w przelewie numer posiadanego dokumentu, na przykład dowodu osobistego lub paszportu. Dlaczego? Aby urząd skarbowy mógł zidentyfikować osobę wpłacającą, co będzie skutkowało prawidłowym rozliczeniem wpłaty.

Sytuacje kłopotliwe
źródło: Pixabay

Podatki inne niż PIT, CIT i VAT…

Podatnicy mają wątpliwości, co z podatkami innymi niż PIT, CIT i VAT? Ustawodawca wskazuje, że od 1 stycznia będzie się je wpłacać na dotychczas obowiązujących zasadach - czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych. Wykaz rachunków bankowych zostanie opublikowany w grudniu, aby nie popełnić jakiegoś błędu. W razie jakiejkolwiek wątpliwości dotyczących mikrorachunku podatkowego warto zwrócić się do licencjonowanego biura księgowego, które świadczy usługi doradcze w zakresie podatków. Czasami lektura szczegółowych objaśnień stworzonych przez ustawodawcę napisana jest niezbyt zrozumiałym językiem, a zawsze lepiej dopytać i poprosić o pomoc wykwalifikowane osoby

Mikrorachunek 2020 – wskazówki dodatkowe

Warto pamiętać o tym, że:

 • numer mikrorachunku podatkowego po wygenerowaniu można wydrukować, a w razie zagubienia go lub zapomnienia można skorzystać z generatora po raz kolejny. 
 • umożliwia się zapłatę podatku za podatnika na jego mikrorachunek podatkowy. Mogą to zrobić członkowie jego najbliższej rodziny, aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, a także każda “osoba trzecia” (jeśli kwota podatku nie przekracza 1 tys. zł. a treść dowodu wpłaty nie budzi wątpliwości co do jej przeznaczenia)
 • zaliczki na podatek wynagrodzeń pracowniczych wpłaca się sumarycznie na swój mikrorachunek podatkowy, a nie na osobne mikrorachunki pracowników!
 • kluczową sprawą jest prawidłowa identyfikacja wpłacającego. Warto sprawdzać, czy wszelkie dane na naszym mikrorachunku 2020 się zgadzają. 
 • w przypadku błędnie przelanych środków (np. na nieprawidłowy numer mikrorachunku podatkowego - z niewłaściwym identyfikatorem podatkowym) - zawsze można zwrócić się do właściwego urzędu skarbowego z potwierdzeniem przelewu i skorygować błąd! Urząd może też wezwać Cię do wyjaśnienia wpłaty, na przykład jeśli wpłacisz na numer podatnika, który nie istnieje. 
 • w przypadku dokonywania płatności z banku zagranicznego wymagane jest podanie numeru SWIFT banku odbiorcy.

O czym jeszcze warto pamiętać?
źródło: Freepik

Podaje się, że posiadanie mikrorachunków podatkowych ułatwią wpłacanie podatków oraz ich “krążenie” w systemie. Podatnicy będa mieli ułatwioną sytuację związaną na przykład z przeprowadzką lub zmianą lokalizacji firmy. Jako atut wprowadzenia mikrorachunków 2020 można uznać też szybszą obsługę płatności oraz ograniczenie popełnianych błędów. Narzędzie przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz wsparcia, to czekają na Ciebie wykwalifikowani specjaliści, którzy pomogą Ci przejść przez wszystkie procedury w szybki i łatwy sposób! Warto im zaufać!