Ulgi proinnowacyjne mogą się okazać remedium na zmiany w systemie podatkowym. W 2022 wprowadzono nowy sposób rozliczania wynagrodzenia. Najważniejszą zmianą jest sposób liczenia składki zdrowotnej, dotychczas można ją było odliczyć od podatku. W tym roku jest to niemożliwe, takie działanie poważnie wpływa na przedsiębiorców oraz na pracowników. Przede wszystkim kwota netto otrzymana przez pracownika jest niższa, co motywuje go do negocjowania podwyżki lub zrekompensowania różnicy. 

Czym jest działalność B+R?

Działalność B+R to systematyczna działalność badawczo-rozwojowa, podejmowana w celu zwiększenia zasobów wiedzy lub poszukiwania nowych zastosowań już istniejących zasobów. W zależności od obszaru może ona dotyczyć badań podstawowych, przemysłowych i stosowanych. Do działań z tego obszaru można zaliczyć opracowywanie prototypów, linii pilotażowych, walidacji produktu oraz testów. Ulga z tytułu działań badawczo-rozwojowych nie przysługuje w przypadku badań rutynowych lub okresowych regularnie przeprowadzanych w przedsiębiorstwie. 

Jak wykorzystać innowacyjne rozwiązania w firmie przy rozliczaniu podatków?

Zmiany wprowadzane przez Polski Ład mogą przełożyć się na niższe wynagrodzenie netto, które rekompensuje ulga dla klasy średniej. Jednak może ona nie obejmować pracowników działających w obszarach badawczo-rozwojowych. Bardzo często są to wykwalifikowani specjaliści. 

Polski Ład wprowadził nowe ulgi dla pracowników i pracodawców. Przed 2022 rokiem przedsiębiorstwa proinnowacyjne korzystały z ulgi na badania i rozwój oraz IP Box. Natomiast pracowników z obszarów B+R obejmowała ulga dla twórców. W tym roku działalność skupiająca się na B+R dodatkowo ma możliwość uzyskać ulgę na innowacyjnych pracowników, prototypy oraz robotyzację. Takie działania mają wspomagać nowoczesne przedsiębiorstwa do inwestowania w nowe technologie i rozwijania swoich pracowników.

Eksperci głoszą, że w przypadku pracowników poświęcających 50 proc. swojego czasu pracy na działalność badawczo-rozwojową, firma oszczędzi kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. W obecnych czasach należy korzystać z tak dużych udogodnień.  

Polski Ład wspiera rodzimych inwestorów. Wprowadzone ulgi w obszarze badawczo-rozwojowym dotyczące prototypów, robotyzacji oraz innowacyjnych pracowników mają działać na zasadzie komplementarności. Te sposoby na obniżenie podatku łączą się z dotychczasowymi ulgami: proinnowacyjną i IP Box. Przedsiębiorstwa mogą w taki sam sposób prowadzą ewidencję kosztów kwalifikowanych, ale dzięki ulgom są w stanie zminimalizować podatek. 

Czy ulgi zrekompensują podwyżki płac wykwalifikowanych pracowników?

GUS w raporcie Nauka i technika w 2019 r. wykazało, że 271 tys. osób pracuje w polskim obszarze badawczo-rozwojowym. Natomiast przedsiębiorstwa, które zatrudniają co najmniej 10 wysoko wykwalifikowanych pracowników osób, przeznaczają na ich utrzymanie 43 proc. nakładów. Oznacza to, że w obszarze badawczo-rozwojowym największym generatorem kosztów dla przedsiębiorstwa są pracownicy B+R. 

Dzięki zmianom w obszarze opodatkowania firmom prościej będzie generować oszczędności. Takie działania pozwolą na zwiększenie zatrudnienia i szybszy rozwój proinnowacyjnych przedsiębiorstw. 

Ulgi wprowadzone przez Polski Ład mają na celu zatrzymanie rodzimych specjalistów w Polsce. Dyrektor Zarządzająca Ayming, Magdalena Burzyńska zauważa konieczność korzystania z ulg podatkowych. Pracownicy, którzy przez Polski Ład otrzymają niższe pensie netto będą żądać podwyżek, co poważnie nadwyręża firmowy budżet. W przypadku braku rekompensaty albo zwiększenia wypłaty specjaliści zaczną poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia. Znalezienie nowych wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy zaaklimatyzują się w przedsiębiorstwie jest olbrzymim wyzwaniem. Koszty długotrwałego procesu rekrutacyjnego w pełni ponosi przedsiębiorca, to dlatego dla  proinnowacyjnych firm utrzymanie specjalistów, których już pozyskali staje się jednym z priorytetów.

Jak zaoszczędzą przedsiębiorcy?

Aby skorzystać z nowo wprowadzonych ulg nie trzeba składać dodatkowych wniosków. Przedsiębiorstwa muszą przedstawić dokumentację ponoszonych kosztów. Ekspert z Ayming Polska - Tomasz Stańczyk podkreśla, że przedsiębiorstwo może rozliczać ulgi proinnowacyjne w dowolnym momencie w roku. Jednak im wcześniej firma zacznie zbierać potrzebną dokumentację, tym wcześniej otrzyma zwrot podatkowy, który można przekazać na dalszy rozwój kadry, czy rozwój kompetencji pracowników. 

Jak działa ulga B+R? 

Ulga na badania i rozwój dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (nie obejmuje B2B). Jeśli pracownik zarabia 15 tys. zł brutto i poświęca na prace badawczo-rozwojowe 50 proc. swojego czasu to przedsiębiorstwo ponosi koszt  około 213 250 zł. Do zmniejszenia podatku wlicza się tylko czas poświęcony na B+R, co oznacz że 106 625 zł  kwalifikuje się do ulgi B+R. Jeżeli przedsiębiorstwo rozlicza się za rok 2021, to ulga z racji wystąpienia kosztów osobowych wynosi 20 259 zł.

W 2023 roku odliczenie kosztów wyniesie aż 200 proc. Co oznacza, że przy podanych wyżej założeniach pracodawca zaoszczędzi 40 941 zł. Dodatkowo przedsiębiorstwo może wliczyć w koszt amortyzację, materiały zużyte do realizacji projektów B+R, jak i inne koszty pochodne związane z tego rodzaju działalnością.  

Rozliczanie ulgi dla twórców

Ulga dla twórców umożliwia odzyskanie 50 proc. kosztów uzyskania przychodu w przypadku pracy w obszarze badawczo-rozwojowym. Twórczość musi odznaczać się oryginalnością, niebanalnością, nierutynowością oraz niepowtarzalnością. Ustawa zastrzega, że honorarium autora powinno być wyraźnie oddzielone od innych przychodów pracownika. W przypadku autora, który zarabia 15 tys. zł miesięcznie, oszczędności mogą wynosić nawet 12 tys. zł.

Charakterystyka ulgi na innowacyjnych pracowników 

Ulga może być stosowana w przypadku wykwalifikowanych pracowników, którzy poświęcają 50 proc. swojego czasu pracy na działalność badawczo-rozwojową. W przypadku osoby zarabiającej 15 tys. zł miesięcznie, pracodawca może odzyskać ponad 26 tys. zł. Co ważne ulga przysługuje przedsiębiorstwom, które przekroczyły dochód mimo poniesionych kosztów z tytułu działalności B+R. Ulga przysługuje przedsiębiorstwu również w przypadku odnotowania straty podatkowej. 

O co chodzi z ulgą na robotyzację?  

Ulga na robotyzację wprowadzona w ramach Polskiego Ładu pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodu w obszarze związanym z inwestycją w robotyzację. Ustawa szczegółowo opisuje, jaki robot spełnia wymagania uzyskania zwrotu. Przede wszystkim robot przemysłowy musi być nowy, sterowalny, monitorowany, wielozadaniowy oraz posiadający 3 stopnie swobody. 

Właściciel przedsiębiorstwa może odliczyć od podatku koszty szkoleń pracowników związane z obsługą nowo zakupionego robota oraz koszty urządzeń peryferyjnych.

Korzystanie z ulg związanych z innowacyjnością przedsiębiorstw zachęci te firmy do poszukiwania nowych rozwiązań. Polski Ład ma na celu zachęcanie też pracowników z obszarów-badawczo rozwojowych do minimalizacji podatków i dalszego rozwijania swoich kompetencji.  

 

W obecnej, skomplikowanej sytuacji, która jest bardzo zmienną dobrze mieć fachowe wsparcie ze strony profesjonalistów. Dlatego zachęcamy do kontaktu z zaufanym biurem rachunkowym!