Końcem listopada Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zaprezentował Tarczę Antyinflacyjną. Jednym z pomysłów tarczy antyinflacyjnej  jest wprowadzenie przez Ministerstwo Finansów kilku procedur. Są to pomysły na zwolnienie z akcyzy dla energii elektrycznej użytkowanej przez gospodarstwa domowe, zmniejszenie akcyzy na paliwa oraz energię elektryczną do wskazanego przez przepisy unijne minimalnego progu, brak podatku od sprzedaży detalicznej paliw oraz zmniejszenie wysokości VAT na gaz ziemny i energię elektryczną.

Cena energii elektrycznej zmniejszona o wartość akcyzy

Najważniejszym aspektem Tarczy Antyinflacyjnej i nadrzędnym celem rządu jest zmniejszenie wzrostu cen energii elektrycznej. Jedną ze składowych tej ceny jest akcyza, teraz  jest to 5 zł za 1 MWh. Z tego też powodu rządzący postanowili zaniechać poboru podatku akcyzowego oraz nie pobierać akcyzy za energię elektryczną używaną przez gospodarstwa domowe. Poprzez wprowadzone zmiany blisko prawie 15 mln gospodarstw domowych uzyska ogromne wsparcie pomagające zniwelować rosnące ceny energii elektrycznej. Polacy mają szansę zaoszczędzić 240 mln zł rocznie.

Zmniejszenie cen energii elektrycznej poprzez zwolnienie z podatku akcyzowego ma na celu wspomóc Polaków w tym ciężkim okresie, zwłaszcza, że wiele gospodarstw domowych w okresie zimowym korzysta z ogrzewania swoich domów gazem. Rząd postanowił wprowadzić obniżony VAT z 23 proc. do 8 proc. na styczeń, luty oraz marzec 2022 r. Dla budżetu państwa jest to koszt ok. 0,7 mld zł. Na korzystnych modyfikacjach może zyskać 9 mln gospodarstw domowych.

W obecnej chwili tylko cztery państwa Unii Europejskiej zdecydowały się obniżyć VAT na dostarczanie gazu. Jest to Grecja, Irlandia, Francja i Luksemburg. Obniżenie stawki VAT na dostawy gazu ziemnego są możliwe na mocy przepisów unijnych. Wprowadza taką opcję dyrektywa VAT, po konsultacji z Komitetem ds. VAT każde państwo członkowskie może stosować obniżoną stawkę. Polski rząd zdecydował się wprowadzić takie rozwiązanie i zmienić krajowe regulacje prawne w tej kwestii. 

Niższe ceny paliwa i energii elektrycznej

Przez ostatni czas ceny paliwa ekstremalnie rosły na światowych rynkach. Wprawdzie wszystkie kraje europejskie nabywają baryłkę ropy za porównywalną cenę, aczkolwiek to w  Polsce ceny roby są jednymi z najtańszych w Europie. Natomiast nadal sporą częścią składową ceny ropy jest podatek.

W świetle prawa stanowionego Unii Europejskiej nie ma możliwości nie pobierania podatku od paliwa i energii, ale przepisy UE pozwalają na obniżkę. Polski rząd zdecydował o tym, że zmniejszy akcyzę do minimalnego poziomu na wszystkie paliwa silnikowe, energię elektryczną oraz VAT z 23% do 5% na energię elektryczną. Jeszcze jednym ułatwieniem będzie zwolnienie z podatku od sprzedaży detalicznej, które wejdzie w życie w maju 2022r.  Zmniejszenie akcyzy do progu ustanowionego przez Unię Europejską, będzie wsparciem dla wielu Polaków w tym ciężkim czasie. 

Reasumując rząd w Tarczy Antyinflacyjnej wprowadził szereg zwolnień i ulg mających wpłynąć pozytywnie na życie Polaków. Wprowadzone rozwiązania mają być wsparciem w walce z inflacją. 

 

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w zakresie księgowości lub doradztwa podatkowego, to warto sięgnąć z pomocy zaufanego biura podatkowego.