Dorobić do pensji czy nie?

Coraz większa liczba osób szuka możliwości podjęcia dodatkowej pracy poza swoim etatem. Dzieje się tak z różnych powodów. Dane mówią o tym, że ponad milion Polaków pracuje w więcej niż jednej firmie. W porównaniu do innych państw UE jesteśmy w tym względzie w czołówce. Czy opłaca się dorobić do pensji? Co z podatkiem dochodowym? Jeśli nie jesteś pewien zawsze warto skontaktować się ze specjalistą, który podpowie Ci jak masz się rozliczać! Jeśli rozważasz podjęcie pracy poza swoją macierzystą firmą, to zapraszamy do lektury!

Kto może dorobić do pensji?

Każdy może! Na dorabianie decydują się najczęściej osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej lub zatrudnione w niepełnym wymiarze godzin. Są jednak i tacy, którzy pracują po 8 godzin dziennie i mogą wygospodarować jeszcze trochę czasu na dodatkową pracę. Większość doradców zawodowych twierdzi, że wiele osób ma predyspozycje do tego, aby wykonywać kilka zawodów naraz.

Kto może dorobić do pensji?

Jak można dorobić?

W ostatnich latach coraz więcej osób decyduje się, aby zarabiać na swoim hobby. Jedni pieką, inni robią własnoręcznie unikatową biżuterię, jeszcze inni szyją, udzielają korepetycji, majsterkują, są instruktorami fitness, ratownikami wodnymi czy uczą narciarstwa. Szeroki wachlarz możliwości otwiera także praca zdalna przy komputerze lub telefonie.

Zmiany w PIT w 2017 r.

Najważniejsze zmiany w PIT w 2017 roku

W 2017 roku zaczęły obowiązywać ustawy i rozporządzenia, które w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wprowadzają wiele zmian. Zmiany dotyczą różnych dziedzin i obowiązują zarówno osoby prowadzące działalność oraz tych, którzy pracują na tzw. etatach. W przypadku wątpliwości związanych z rozliczeniem rocznym zawsze warto skonsultować swój problem ze specjalistą w zakresie doradztwa podatkowego.

 1. Jedną ze zmian jest limit finansowy zobowiązujący osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, także spółki partnerskie do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jeżeli przychód netto ze sprzedaży towarów czy usług za poprzedni rok obrotowy wyniósł równowartość 2 000 000 euro w walucie polskiej.
 2. Zmiany dotyczą sposobu opodatkowania przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy – produktów roślinnych, zwierzęcych – pochodzących z własnych upraw, hodowli, chowu. Wyłączone z zapisów ustawy zostały tylko takie produkty roślinne i zwierzęce uzyskane w ramach prowadzonych „działów specjalnych produkcji rolnej i produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów”, ale tylko wówczas, gdy:
  - sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nich działalności gospodarczej pozarolniczej - (można sprawdzić to w artykule 44a ust.3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia lub rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 grudnia 2016 roku),
  - przetwórstwo produktów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego oraz ich sprzedaż dokonuje się przez osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innych o podobnym charakterze (z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych, obróbki poubojowej, rozbioru, podziału czy klasyfikacji mięsa do uboju, a także przemiału zbóż, tłoczenia olejów lub soków czy sprzedaży tych produktów podczas wystaw, festynów, targów przez rolnika prowadzącego swoją działalność w ramach tzw. handlu detalicznego),
  - sprzedaż produktów odbywa się w określonych miejscach do prowadzenia tego typu handlu, bądź w tym samym miejscu zostały wytworzone,
  - prowadzona jest ewidencja sprzedaży wytworzonych produktów. Ewidencja musi być prowadzona odrębnie za każdy rok podatkowych i musi zawierać numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku oraz ilość przetworzonych produktów, w której dzienne przychody są ewidencjonowane w dniu sprzedaży.
  - 50% produktu, z którego wytwarza się przedmiot do sprzedaży pochodzi z własnej uprawy ( z wyłączeniem wody).
 3. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia mówi o tym, że zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody do kwoty 20 tys. zł rocznie, ale muszą być one uzyskane w prowadzonych wyżej warunkach. To znaczy, że mogą być zbywane w ramach tzw. rolniczego handlu detalicznego. Zwolnienie z podatku jest udzielane w zgodzie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami.
 4. Zmiany dla krwiodawców. Zmieniono treść przepisu, który reguluje zwolnienie od podatków przychodów uzyskiwanych przez krwiodawców. Artykuł 11 ust.1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.
 5. Wprowadzenie nowej kwoty wolnej od podatków, która z dniem 1 stycznia 2017 roku jest uzależniona od dochodu i wynosi:
  - 188 zł dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6.600 zł,
  - 188 zł pomniejszone o kwotę obliczona według wzoru: 631 zł 98 gr. pomnożyć przez podstawę obliczenia podatku – 6.600 zł i podzielić przez 4.400 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6.600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11.000 zł.
  - 556 zł 02 grosze – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł.
  - 556 zł 02 grosze pomniejszone o kwotę obliczona według wzoru 556,02 pomnożyć przez podstawę obliczenia podatku 85,528 zł i podzielić przez 41.472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000
  Należy pamiętać, że wraz ze zmiana kwoty wolnej od podatku zmienia się też skala podatkowa. O kwocie wolnej od podatku pisaliśmy w oddzielnym artykule TUTAJ.
 6. Od 1 stycznia wprowadzono także podatkową zachętę dla podejmowania własnej działalności innowacyjnej. Na przykład zniesiono na stałe opodatkowanie podatkiem dochodowym własności intelektualnej i przemysłowej.

Jak się rozliczyć?

Jak się rozliczać?

Pracownik na etacie powinien rozliczyć się z fiskusem na druku PIT-37. PIT-37 przeznaczony jest bowiem dla osób, które w poprzednim roku podatkowym swoje dochody pozyskali od pracodawcy na tzw. zasadach ogólnych , według dwustopniowej progresywnej skali podatkowej 18% i 32%. Pracodawca wypełnia informację podatkową PIT-11 na podstawie informacji uzyskanej od pracodawcy. Sprawa komplikuje się nieco jeśli praca na etacie wykonywana przez pracownika zostanie połączona na przykład z praca na umowę o dzieło. Najczęstsza wątpliwość podatników zawiera się w pytania, które brzmi „Czy dochody pochodzące z umowy o dzieło uzyskane w tym samym roku podatkowym, co dochody z pracy na etacie mogą być rozliczone wspólnie z dochodami z pracy wykonywanej na etacie przy wykorzystaniu PIT-37?” Gdyby pracownik świadczył pracę na etacie, to po zakończeniu roku ma obowiązek otrzymać od swojego pracodawcy tzw. PIT-11. Ten jest podstawa do rozliczenia podatkowego rocznego, którego powinno się dokonać na druku PIT 37. Specjaliści wskazują, że druk ten jest wybierany przez osoby, które uzyskały w poprzednim roku podatkowym dochody i powinni wybierać ten druk także Ci, którzy pozyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika na podstawie umów cywilnoprawnych. Przepisy dotyczące zawierania umów cywilnoprawnych znajdują się w przepisach Kodeksu cywilnego.

Osoba, która podejmuje się pracy na tzw. umowę o dzieło nie odprowadza z tytułu swojej pracy żadnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Płatnikiem zawsze jest strona zatrudniająca. Pracodawca pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia przyjmującego wykonanie zlecenia. Wówczas pracownik powinien w następnym roku podatkowym powinien uzyskać informację podatkową PIT – 11 i na podstawie takiej musi rozliczyć się z fiskusem. Osoby pracujące na etacie i poza nim rozliczają się na formularzu PIT-37. Zdarza się także, że w przypadku niewielkich kwot wypłacanych osobom, które nie są pracownikami, zleceniodawcami podawca odprowadza podatek i wysyła do urzędu skarbowego deklarację zbiorczą PIT – 8AR. O kwotach zawartych w deklaracji zleceniobiorca nie jest informowany! Jeżeli ktoś dorabia sobie miesięcznie kwotę w wysokości 120-150 zł , to pracodawca nie ma obowiązku wystawiać PIT-11. Osoba dorabiająca sobie może spokojnie pominąć ten fakt w swoim zeznaniu rocznym. Nie wykazuje się dochodów w wysokości do 200 zł miesięcznie! To tzw. wynagrodzenie nazywane „mała umowa”. Aby „małą umowę” można było opodatkować tzw. ryczałtem, to musi ona spełnić kilka warunków. Wszelkie wątpliwości rozwieje artykuł 30 ust. 1 pkt. 5a o PIT. Podatek dochodowy trzeba nałożyć na przychód w sytuacji, gdy:

 • Kwota należności jest określona w umowie i nie przekracza 200 zł,
 • Umowa jest zawarta z osobą niebędącą pracownikiem płatnika.

Dorabiać czy nie?

Jeżeli tylko uważasz, że potrafisz pogodzić etatową pracę zawodową z dodatkowym zajęciem, to dlaczego nie spróbować?! Tym bardziej, jeśli dodatkowym źródłem dochodu planujesz uczynić swoja pasję, to warto spróbować. A jeśli po zakończeniu roku podatkowego będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości w zakresie podatku dochodowego czy sposobu rozliczenia to zawsze warto skierować swoje kroki lub wysłać zapytanie do licencjonowanego biura rachunkowego.

źródło: Pixabay, Freepik