Kwota wolna od podatku w 2017 roku

źródło: Pixabay

W 2017 roku nastąpiły zmiany związane z kwotą wolną od podatku. O tym, kto zyska, a kto straci zadecyduje osiągany dochód roczny. Specjaliści wskazują, że ok. 20 milionów rodaków nie odczuje zmiany związanej z podniesieniem kwoty wolnej od podatku. Kto straci na pewno? Z pewnością osoby uzyskujące wysokie dochody oraz samorządy lokalne.

Jak kwota wolna od podatku dotychczas kształtowała się na tle innych państw UE?

Jak dotychczas wypadała kwota wolna od podatku w Polsce na tle innych krajów UE

Czym jest kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku to wartość dochodu, do wysokości którego podatnik nie musi ponosić żadnych kosztów wobec państwa. Kwota wolna od podatku jest więc konsekwencją zastosowania tzw. kwoty obniżającej podatek. Podatnik może odejmować od obliczonego i należnego podatku pewną kwotę, której wysokość w 2017 r. wyniesie 1188 zł. Tym samym maksymalna kwota wolna od podatku w 2017 r. wyniesie 6600 zł. Jeżeli chcesz obliczyć kwotę wolną od podatku musisz najpierw obliczyć łączną wartość przychodów ze wszystkich źródeł opodatkowanych według tzw. zasad ogólnych. Kwota wolna jest stosowana tylko wobec dochodu, czyli od sumy, która pozostanie po odjęciu kosztów podatkowych czy ulg odliczanych od dochodu podatnika. Pomija się przy tym ulgę prorodzinną, abolicyjną, ulgę na innowacyjność. Od uzyskanego rocznego dochodu należy obliczyć podatek i dopiero po jego wyliczeniu można odjąć wartość kwoty obniżającej.

Prawo dotyczące kwoty wolnej od podatków

źródło: Stockvault

Prawo dotyczące kwoty wolnej od podatku

Kwota wolna od podatku na rok 2017 została podana do wiadomości publicznej w Dzienniku Ustaw z dnia 29 listopada 2016 r. Tego samego dnia Sejm przyjął po poprawkach Senatu nowelizację dot. PIT, CIT i Ordynacji podatkowej. Tym samym kwota wolna od podatku wzrosła do 6,6 tys. zł dla osób najmniej zarabiających, a prawo do jej odliczenia utracą Ci, którzy osiągają rocznie dochód ponad 127 tys. zł. Nowelizacja ustawy wprowadzona w listopadzie reguluje też kwestie opodatkowania funduszy inwestycyjnych. Utrzymuje zwolnienie podmiotowe z CIT dla Funduszy Inwestycyjnych Otwartych, dopuszcza także zwolnienie dla polskich FIZ-ów. Dokument wprowadził zapis o wyłączeniu mocy ochronnej indywidualnych interpretacji podatkowych dotyczących agresywnego planowania podatkowego.

Zmiany w 2017 roku

źródło: Pixabay

Zmiany w 2017 roku

Kwota wolna dla osób mniej zarabiających wzrosła w 2017 roku do 6600 zł. Skorzystają na niej osoby zarabiające rocznie taką lub mniejsza sumę. Osoby najmniej zarabiające nie zapłacą podatku w ogóle. W roku 2016r. kwota wolna od podatku wynosiła 3091 zł. W 2017 roku osobom zarabiającym pomiędzy 6,6 tys. zł do 11 tys. zł kwota wolna od podatku będzie się stopniowo zmniejszać. Kto osiągnie dochód od 11 tys zł. do 85 tys. 528 zł kwota wolna od podatku wyniesie 3091 zł.- czyli tyle, co dotychczas. Tych, którzy osiągają rocznie więcej niż 127 tys. zł. kwot wolna od podatku nie będzie obowiązywała w ogóle. Najbogatsi zapłacą więc najwięcej. Wprowadzone przez parlament zmiany rozróżniają pięć grup podatników. Na koniec roku po obliczeniu dochodu, każdy dowie się o jaką kwotę może zmniejszyć podatek. Eksperci wyliczyli, że na nowelizacji skorzysta ok. 3,5 mln. osób. Dla ok. 20 mln osób zmiana ta będzie praktycznie nieodczuwalna. Zyskają Ci, którzy osiągają roczny dochód w wysokości poniżej 11 tys. zł. Fachowcy twierdzą, że takie zmiany są dobre ze względu na tzw. sprawiedliwość społeczną, gdyż bardzo zyskają na niej osoby zatrudnione na pół etatu, pracujące dorywczo lub pozostające na zasiłku dla bezrobotnych czy rencie socjalnej. Stracić ma ok. 700 tys. osób. Poszkodowani będą Ci, którzy rocznie osiągają powyżej 85,5 tys. zł dochodu. Dlaczego stracić mają samorządy? Według rankingów ekspertów samorządy stracą dochody z tytułu niższych podatków płaconych przez najuboższych. Na łamach „Rzeczpospolitej” opublikowano materiał szacujący wysokość tych strat na ok. 500 mln zł. To realna strata dla gminnych kas. Resort finansów podaje kwotę 300 mln zł. Przedstawiciele gmin, powiatów, województw samorządowych zwrócili się do Ministra Finansów z pytaniem, czy rząd zamierza w jakikolwiek sposób zrekompensować im te straty. Niestety, rząd nie zamierza. Dla wielu miast i powiatów będzie się to wiązało ze zmniejszoną ilością prowadzonych inwestycji! W publikacjach na temat nowelizacji ustawy podkreśla się fakt, że diety polskich parlamentarzystów zwolnione są z podatku w kwocie 27 360 zł w skali całego roku. Oprócz tego posłowie mogą skorzystać z obowiązującej kwoty wolnej w stosunku do uposażenia poselskiego, tj. ok. 9892, 39 zł.

Dane o realnych zyskach i stratach

Kto realnie zyska na podwyższeniu kwoty wolnej od podatku w 2017 roku?

  • Osoby zarabiające nie więcej niż 550 zł (kwota po odjęciu wysokości składek na ZUS i koszty uzyskania, jeżeli takie są odliczane) zyskają 50 zł miesięcznie, ponieważ nie będą płaciły w ogóle podatku.
  • Osoby zarabiające nie więcej niż 916 zł brutto zapłacą podatek mniejszy o ok. 8 zł miesięcznie.
  • Osoby zarabiające miesięcznie od 917 zł do 7127 zł nie odczują żadnych zmian. Kwota wolna od podatku wynosić będzie, tak jak dotychczas 3091 zł. rocznie.
  • Osoby zarabiające powyżej 7127 zł. zapłacą większy podatek. Przykładowo osoba osiągająca miesięczny dochód w wysokości 10 tys. zł. zapłaci miesięcznie o 36,93 zł więcej niż w 2016r.
  • Osoba, która cały rok przepracuje na pół etatu osiągając z tytułu umowy o pracę np. 1 tys. zł. nie zapłaci za 2017r. podatku dochodowego. Zyska realnie 265 zł.
  • Osoby, które przepracują tylko kilka miesięcy w roku osiągając dochód 2 tys. zł łącznie. Nie zapłaci podatku w ogóle. Po odliczeniu składki zdrowotnej taka osoba zyska 71 zł.
  • Osoba otrzymująca rentę socjalną wysokości 840 zł w 2017 r. zapłaci podatek dochodowy w wysokości 345 zł, a w roku 2016 musiała zapłacić 477 zł.
  • Osoba pozostająca na rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy w wys. 750 zł miesięcznie zapłaci podatek niższy o 287 zł. W 2016 roku zapłaciła 366 zł.
  • Osoba pracująca tylko na umowę o dzieło (nie objęta prawami autorskimi) nie ma żadnych innych dochodów, osiągająca 10 tys. zł rocznie zapłaci w 2017 roku podatek niższy blisko o połowę.
  • Osoba pracująca na umowę o dzieło objętą prawami autorskimi w wysokości 10 tys. zł i będzie to jej jedyne źródło przychodu zyska 344 zł. Jeżeli natomiast uzyska dochód do 5 tys. zł, to koszty uzyskania przychodów wyniosą aż 50%!

Opinia Ministerstwa Finansów

źródło: Pixabay

Opinia Ministerstwa Finansów

Nowelizacja, według Ministerstwa Finansów ma na celu poprawę sytuacji materialnej osób osiągających najniższe dochody. Jako cel wprowadzenia zmian podaje się „uprzywilejowanie najmniej zarabiających”. Koszty, jakie zakłada się, że będą trafiać do budżetu państwa to ok. miliard złotych. Według Ministerstwa wysokość tego wpływu jest do zaakceptowania. Zyskać ma ok. 3,5 mln osób. W ograniczonym zakresie stracić ma ok. 450 tys. osób. Najbogatsi zaś stracą maksymalne prawo do ulgi. Ministerstwo wypowiada się, że nowelizacja jest odpowiedzią na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł w jednej ze spraw, że brak waloryzacji kwoty wolnej od podatku jest niezgodny z Konstytucją RP. Zaakceptowanie przez Sejm, Senat oraz podpisanie ustawy przez Prezydenta RP wprowadziło także w ustawie kwestie opodatkowania funduszy inwestycyjnych. Wprowadzenie nowych zasad regulujących tzw. kwotę wolna od podatku nie ogranicza prawa do ulg podatkowych i żadna ze stosowanych w latach poprzednich ulg nie zniknie. Prawo do preferencyjnego rozliczenia małżonków powoduje zaś, że pobierany podatek w podwójnej wysokości liczy się od połowy łącznych wartości dochodów podatnika i jego współmałżonka.

 

Jeżeli masz wątpliwości, co do sposobu odliczania kwoty wolnej od podatku lub potrzebujesz jakiegokolwiek wsparcia w doradztwie finansowym, zwróć się do specjalisty, który rzetelnie poinformuje Cię o wprowadzonych zmianach i doradzi w prowadzeniu księgowości. Doświadczone biuro rachunkowe, które prowadzi usługi księgowe czy doradcze jest gwarancją tego, że Twoja dokumentacja finansowa będzie prowadzona na najwyższym poziomie i z korzyścią dla Ciebie i Twojej firmy.