Każdy kto zostaje przedsiębiorcą prędzej czy później zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, jaką rolę odgrywa terminowość. Inne terminy dotyczą składek ZUS, składania deklaracji VAT czy sporządzania i przechowywania dokumentacji. Czy orientujecie się dobrze w kalendarzu polskiego przedsiębiorcy? Za niedotrzymanie niektórych terminów grożą nawet mandaty, dlatego zobaczcie, o jakich datach należy pamiętać zakładając działalność w Polsce.

7 dzień

Miesiąca

 • Do 7 dnia miesiąca – rozliczenie podatku jeśli przedsiębiorca rozlicza się w formie karty podatkowej

10 dzień

Miesiąca

 • Do 10 dnia miesiąca – wpłata składek ZUS przez przedsiębiorców niezatrudniających pracowników

15 dzień

Miesiąca

 • Do 15 dnia miesiąca – wpłata składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy/Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Do 15 dnia miesiąca – złożenie informacji VAT-UE za poprzedni miesiąc, jeśli jest składana w wersji papierowej

Kwartału

 • Do 15 dnia po kwartale – złożenie kwartalnej informacji podsumowującej VAT-EU, jeśli jest składana w wersji papierowej

W roku

 • Do 15 lutego – wpłata I raty od środków transportu
 • Do 15 marca – wpłata I raty od nieruchomości
 • Do 15 maja – wpłata II raty od nieruchomości
 • Do 15 września – wpłata III raty od nieruchomości
 • Do 15 września – wpłata II raty od środków transportowych
 • Do 15 listopada – wpłata IV raty podatku od nieruchomości

20 dzień

Miesiąca

 • Do 20 dnia miesiąca – wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • Do 20 dnia miesiąca – złożenie deklaracji i zaliczki na podatek dochodowy dla osób prowadzących działalność na zasadach ogólnych – PIT/CIT
 • Do 20 dnia miesiąca – wpłata zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników
 • Do 20 dnia miesiąca – wydruk zapisów księgi podatkowej prowadzonej komputerowo

W roku

 • Do 20 Stycznia – zmiana formy opodatkowania poza przejściem z ryczałtu na zasady ogólne, które nie jest objęte terminami
 • Do 20 lutego – przejście na kwartalny podatek dochodowy, które jest możliwe tylko raz w roku
 • Do 20 lutego – złożenie zawiadomienia o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych przedsiębiorców

21 dzień

W roku

 • Do 21 stycznia – złożenie zawiadomienia o założeniu księgi podatkowej

25 dzień

Miesiąca

 • Do 25 dnia miesiąca – rozliczenie miesięcznego podatku VAT oraz złożenie deklaracji VAT-7
 • Do 25 dnia miesiąca – rozliczenie miesięcznego podatku akcyzowego
 • Do 25 dnia miesiąca – złożenie miesięcznej informacji podsumowującej VAT-EU, jeśli jest składana w wersji elektronicznej
 • Do 25 dnia miesiąca – wpłata zaliczki na podatek VAT dla I i II miesiąca kwartału dla przedsiębiorców rozliczających się VAT-7D

Kwartału

 • Do 25 dnia miesiąca po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy – rozliczenie podatku VAT przez małych przedsiębiorców
 • Do 25 dnia miesiąca po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy – złożenie informacji podsumowującej VAT-EU za kwartał poprzedni w wersji elektronicznej

28 dzień

W roku

 • Do 28 lutego – przekazanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 do US oraz pracownikom
 • Do 28 grudnia – wpłata podatku z karty podatkowej za grudzień

30 dzień

W roku

 • Do 30 kwietnia następnego roku podatkowego – złożenie zeznania podatkowego  o wysokości osiągniętego w poprzednim roku dochodu – zasady ogólne/podatek liniowy
 • Do 30 kwietnia następnego roku podatkowego – wpłata podatku dochodowego wynikającego z powyższego zeznania
 • Do 30 września – złożenie wniosku o zwrot VAT zapłaconego za granicą za poprzedni rok

31 dzień

W roku

 • Do 31 stycznia następnego roku podatkowego – złożenie zeznania o wysokości osiągniętego przychodu, wartości odliczeń i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – Karta podatkowa/ryczałt/PIT od wynagrodzeń
 • Do 31 stycznia następnego roku podatkowego – złożenie do ZUS informacji IWA
 • Do 31 stycznia następnego roku podatkowego – przekazanie do urzędy skarbowego deklaracji PIT-11 jeśli przedsiębiorca składa dokumenty w formie papierowej
 • Do 31 stycznia następnego roku podatkowego – złożenie oświadczenia o zamiarze korzystania z kredytu podatkowego
 • Do 31 marca następnego roku podatkowego – złożenie zeznania rocznego osób prawnych jeśli rok obrotowy był rokiem kalendarzowym.

Zdecydowana większość przedsiębiorców ma problem z zapamiętaniem wszystkich terminów. Nie ma się czemu dziwić, jest ich naprawdę wiele. Przygotowaliśmy dla was dodatkowo infografikę z przykładowym miesiącem przedsiębiorcy, dzięki której zapamiętacie terminy w cyklach miesięcznych. Pamiętajcie o odpowiednim przechowywaniu dokumentów, które jest również prawnie warunkowane. Jeśli potrzebujecie pomocy w prowadzeniu księgowości, zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Więcej informacji na podstronie „Biuro rachunkowe”.