Po analizie danych z ostatnich lat specjaliści postawili tezę, że przepisy podatkowe w Polsce ulegają zmianie co dwa, trzy miesiące! Dokładne dane mówią o tym, że na przestrzeni 20 lat ustawa o podatku dochodowym (w oparciu o którą składamy swoje PITy) nowelizowana była…. bagatela 150 razy! W związku z tym stabilne prowadzenie biznesu wymaga, aby przedsiębiorstwo obsługiwał dobry księgowy lub licencjonowane biuro księgowe. Od niedawna obowiązuje zasada, że każda wątpliwość związana z różnorodna interpretacją zapisów prawa powinna być rozpatrywana na korzyść podatnika (in dubio pro tributario)! Oto subiektywny ranking najlepszych i najgorszych przepisów podatkowych. Zachęcamy do lektury!

Ranking przepisów podatkowych
źródło:
www.stockvault.net

Zmiany leżą w interesie państwa

Osoby zatrudnione w resorcie finansów zakładają, że każda nowelizacja związana z podatkami leży w interesie Polski. Zakłada się więc, też każda kolejna zmiana w ustawie jest konieczna dla dochodów budżetowych kraju. Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce datuje się na lipiec 1991 r. kiedy to uchwalono ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Każdy Polak musiał się rozliczyć PIT-em. Wcześniej Polaków rozliczał pracodawca.  Wprowadzenie ustawy motywowano tym, że konieczne były zmiany po wprowadzeniu tzw. gospodarki rynkowej. Takie ustawy obowiązywały w innych państwach europejskich. Ilość nowelizacji odwzorowywała tempo zmian gospodarczych w Polsce! Uważa się, że zmiany, które zaczęły obowiązywać od stycznia 2009r. (stawki podatku 18 i 32%, obniżenie składki rentowej) spowodowało, że polska gospodarka doskonale poradziła sobie podczas światowego kryzysu gospodarczego, a obniżenie podatków ożywiło wzrost gospodarczy w tamtym czasie.

Zmiany przepisów podatkowych
źródło:
www.stockvault.net

WADY systemu podatkowego w Polsce

O jakich wadach w zapisach systemu podatkowego dyskutuje się wśród fachowców? Oto kilka opinii:

 1. Na jedną z wad wskazuje pracownik Resortu Finansów. Jest nią “niska progresywność”, która oznacza, że osoba zarabiająca na średnim i wysokim poziomie ma podatki i składki bardzo niskie do odprowadzenia. A dla osób zarabiających najmniej składki i podatki wcale nie są tak niskie!
 2. Kolejną wadą jest rozstrzelnienie wysokości obciążeń tzw. “składkowo-podatkowych” pomiędzy różnymi rodzajami pracy. Według danych resortu 18 procent płatników ma zerowy podatek, zaś aż 30 procent osób dorosłych w ogóle nie płaci podatków!
 3. Następną wadą jest szereg nierozwiązanych problemów systemu podatkowego, czyli np.: ściągalność podatków, słaba wykrywalność oszustw podatkowych.
 4. Minusem jest zbyt duże obciążenie po stronie podatników związane z rozliczaniem należności oraz wysokie koszty pobierania podatków!
 5. Krytykowane jest też odwrotne obciążenie w VAT na roboty budowlane
 6. Podwyższone koszty uzyskania dla autorów,
 7. Niekorzystne opodatkowanie wkładów pieniężnych,
 8. Rozdział kosztów na źródła przychodów,
 9. Obowiązek comiesięcznego wysyłania JPK, także w sytuacji kwartalnego rozliczania VAT,
 10. Przepisy związane z tzw. “cenami transferowymi”,
 11. Ograniczenia wprowadzone odnośnie amortyzowania środków trwałych nabytych nieodpłatnie.

WADY systemu podatkowego w Polsce
źródło: Pixabay

PLUSY nowelizacji podatkowych

Za plusy wdrożonych nowelizacji uważa się:

 1. wprowadzenie szeregu udogodnień dla podatnika względem fiskusa (posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, czy składanie zeznań przez internet),
 2. rozszerzenie ulgi na badania i rozwój, funkcjonowanie 19 % podatku liniowego i wprowadzenie niższej stawki CIT,
 3. zwiększenie limitu dla jednorazowej amortyzacji w PIT i CIT do 10 tys. zł (zamiast 3,5 zł),
 4. dobrowolność mechanizmu podzielonej płatności,
 5. wydłużenie terminu na składanie sprawozdań CIT/TP i PIT/TP,
 6. podniesienie kwoty wolnej od PIT,
 7. wprowadzenie zapisu o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatnika.

PLUSY nowelizacji podatkowych
źródło: Pixabay

Początkowo w latach 90-tych stawka podatku CIT wynosiła 40% a dzisiaj wynosi 19% - czyli na przestrzeni lat obniżyła  się o ponad połowę. Fachowcy uważają, że ciężar opodatkowania stał się mniejszy i stanowi to, w efekcie o konkurencyjności naszej gospodarki. Obniżanie CIT wiązało sie w naszym państwie z uszczelnianiem systemu podatkowego. Państwu zależy bowiem, aby pozyskiwać podatek od jak największych przychodów. W różnych rankingach na najbardziej dokuczliwe przepisy podatkowe wymienia się podział kosztów w CIT, opodatkowanie nieruchomości komercyjnych oraz odwrotny VAT. Uczestnicy kongresu dot. zmian podatkowych w Polsce wypowiedzieli się, że najbardziej kłopotliwy jest wymóg przygotowywania ogromnej liczby deklaracji i różnego rodzaju informacji związanych z rozliczeniami podatkowymi, a także pobór podatku u źródła od płatności za granicę. Najczęściej jednak zarzuca się, że w Polsce największym kłopotem jest niestabilność systemu podatkowego. Każdy przedsiębiorca nerwowo patrzy w przyszłość, gdy zapowiadane są kolejne zmiany. Wielu podatników uważa, że nowelizacja przepisów ma skomplikowany zapis i mają trudności z ich poprawnym stosowaniem. Dlatego bezwzględnie każda wątpliwość powinna być konsultowana z księgowym lub licencjonowanym doradcą podatkowym! Szczególnie, że każda działalność księgowa może zostać skontrolowana i skutkować różnymi następstwami!