Podatki dla przedsiębiorcy to przykra konieczność. Niestety systemu fiskalnego panującego w naszym kraju ominąć się nie da. Lepszą opcją będzie więc zapoznanie się z nim i wybranie najlepszego rozwiązania odnośnie naszej indywidualnej sytuacji, w postaci wyboru najkorzystniejszej formy rozliczania z fiskusem. Kto musi płacić VAT, a kto jest z tego podatku zwolniony?

Nie każdy przedsiębiorca jest zobligowany zostać VAT-owcem. Płatnikiem VAT-u nie musi być przedsiębiorca:

  • którego obrót opodatkowany w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 150 000 PLN,
  • nie prowadzi działalności, która zobligowana jest ustawą ze względu na rodzaj działalności,
  • jest podatnikiem korzystającym ze zwolnienia ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.

VAT – co to takiego?

Najkrócej ujmując podatek VAT to podatek od towarów i usług. Na co dzień możemy go spotkać na otrzymanym paragonie fiskalnym, bądź też fakturze VAT.

Kto jest zwolniony, a kto musi być VAT-owcem?

Jak wcześniej wspomniano, ze zwolnienia z podatku VAT mogą skorzystać firmy, których łączna sprzedaż opodatkowana w poprzednim roku nie przekroczyła 150 000 PLN. Podana kwota obrotów jest obowiązująca na rok (od 1 stycznia do 31 grudnia). Nie muszą oni składać zgłoszenia rejestrującego do VAT, gdyż są zwolnieni podmiotowo. Jeżeli rozpoczęcie działalności nastąpiło w którymś miesiącu roku, wówczas należy limit obliczyć proporcjonalnie do miesięcy. W takiej sytuacji kwota graniczna zmniejszy się. Kto musi płacić VAT? Przedsiębiorcy, których obroty przekroczyły określony próg, gdyż nie mogą korzystać ze zwolnienia.

Kto musi być VAT-owcem? Zobligowanymi do zgłoszenia się do VAT-u wraz z chwilą rozpoczęcia działalności są wszyscy ci przedsiębiorcy, których działalność będzie dotyczyła sprzedawanych towarów i usług zawartych na liście, która to wymusza rejestrację bezwzględnie na wartość sprzedaży.

Zostać płatnikiem VAT-u czy korzystać ze zwolnienia?

Podmioty rozpoczynające działalność zapewne mając wybór czy zostać czynnym podatnikiem VAT czy też nie, zastanawiają się, który wariant wybrać. Często podatnik rozpoczynający działalność unika bycia płatnikiem tegoż podatku. Niejednokrotnie jednak okazuje się, iż zgłoszenie się do VAT-u to nie obciążenie, a wręcz korzyść. Dlatego też przedsiębiorcy, którzy przewidują osiągnięcie wysokich obrotów z działalności lub wykonujący kontrakty na rzecz innych podatników będących płatnikami VAT, powinni od razu zarejestrować się jako płatnicy VAT-u.

Stojąc przed wyborem istotne jest to, kto będzie odbiorcą naszych towarów czy usług. Jeśli głównymi klientami będą firmy, wówczas korzystne będzie zostać płatnikiem VAT-u, gdyż dla nich zapewne istotna jest kwestia odliczenia podatku. Jeżeli natomiast będą to raczej osoby prywatne lub inne, korzystające ze zwolnienia – dla nich będzie liczyła cię końcowa cena. W takim przypadku zwolnienie z VAT-u jest korzystne.

Zwolnienie z VAT-u jest korzystne również wtedy, gdy firma będzie miała mało kosztów podlegających VAT jak np. opłaty za usługi finansowe, zakup znaczków pocztowych, ubezpieczenia itp.

W jaki sposób zarejestrować się do VAT-u?

Aby zarejestrować się jako podatnik VAT należy wypełnić druk VAT-R i dostarczyć go do właściwego urzędu skarbowego. Samo zgłoszenie do VAT-u nie generuje żadnych kosztów Nie musi też ono nastąpić z chwilą założenia działalności, lecz przed wystawieniem pierwszej faktury sprzedaży. Od tego momentu wystawiane faktury przez przedsiębiorcę zgłoszonego do VAT-u będą fakturami zawierającymi kwotę netto, VAT i kwotę brutto. Stawka VAT na fakturze powinna być zgodna z przepisami.

Zamierzając współpracować z firmami z innych krajów UE, istnieje możliwość rejestracji w charakterze unijnego płatnika VAT. Wystarczy na tym samym druku uwzględnić to. Różnica polega wyłącznie na tym, iż przed indywidualny numer należy dodać litery PL.

Każdy, kto jest płatnikiem VAT:

  • zobowiązany jest płacić do US VAT od sprzedaży (tzw. VAT należny)
  • ma możliwość pomniejszenia VAT-u od sprzedaży o kwotę VAT-u od poniesionych zakupów
  • ma możliwość występować o zwrot podatku VAT, jeżeli podatek od zakupów ma wartość wyższą od sprzedażowego (nadwyżka podatku naliczonego nad należnym).

Czynny płatnik VAT podlega obowiązkowi prowadzenia rejestrów vatowskich, składania miesięcznych lub kwartalnych (wg. własnego wyboru) deklaracji VAT-7/ VAT-7K. Właśnie w tej deklaracji można wystąpić o zwrot podatku naliczonego nad należnym lub przenieść nadwyżkę na kolejny okres rozliczeniowy.

Rezygnacja z bycia podatnikiem VAT

Z VAT-u można zrezygnować po roku prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy, kto jest VAT-owcem i chce dokonać rezygnacji powinien do 15 stycznia złożyć w US deklarację VAT- R, jako aktualizację danych. W zgłoszeniu należy podać datę od kiedy korzystamy ze zwolnienia.