Kasa fiskalna to urządzenia, za pomocą którego rejestrowana jest sprzedaż towarów i usług osobom fizycznym, nie prowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym. Rozporządzenie Ministra Finansów przewiduje zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy, gdzie limit obrotu ustalony został w wysokości 20 000 zł na rzecz osób prywatnych oraz dla pewnych rodzajów działalności.

Obowiązek zainstalowania kasy

Głównym kryterium powstania obowiązku rejestracji przychodów za pomocą kasy fiskalnej jest przekroczenie  limitu. Limit obrotu sprzedaży wynosi aktualnie 20 000 zł.  W momencie przekroczenia tego progu obrotów podatnik jest zobowiązany do rozpoczęcia ewidencjowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Dla podatników rozpoczynających działalność w 2014 roku limit obliczany jest proporcjonalnie do okresu dokonywania sprzedaży.

Ponadto w Rozporządzeniu Ministra Finansów wyszczególnione zostały przykłady działalności, które obowiązek prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej mają od samego początku bez względu na limit, o którym mowa powyżej.
Są to między innymi rodzaje działalności gospodarczych zajmujące się:

  • Sprzedażą sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego,
  • Dostawą wyrobów tytoniowych i  alkoholowych,
  • Świadczeniem usług przewozów pasażerów,
  • Sprzedażą części i akcesoriów samochodowych,
  • Sprzedażą wyrobów z metali szlachetnych.

(Pełna lista w Rozporządzeniu Ministra Finansów)

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej

Rozporządzenie Ministra Finansów przewiduje również zwolnienia. Bez względu na osiągnięty obrót zwolnienie obejmuje na przykład usługi takie jak:

  • Finansowe oraz ubezpieczeniowe,
  • Telekomunikacyjne,
  • Pocztowe i kurierskie,
  • Edukacyjne,
  • wynajem oraz usługi dotyczące zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

(Pełna lista w Rozporządzeniu Ministra Finansów)

Kasa fiskalna – instalacja

Jeżeli nastąpi konieczność zakupu i instalacji kasy, wówczas na początku należy się zastanowić nad odpowiednim wyborem. Istnieje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej na zakup kasy. Ulgę tę można wykorzystać tylko jeden raz – na zakup pierwszej kasy.  O samym zamiarze rozpoczęcia ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy fiskalnej należy poinformować naczelnika urzędu skarbowego. W zawiadomieniu tym powinna znajdować się informacja o liczbie kas oraz o miejscu ich użytkowania.

Fiskalizacji urządzenia w urzędzie skarbowym dokonuje serwisant. Następnie urząd skarbowy nadaje kasie tzw. numer ewidencyjny. Pozyskany numer należy umieścić w książce kasy oraz nanieść go na samo urządzenie.

Po rozpoczęciu stosowania kasy do ewidencjonowania obrotów należy pamiętać o drukowaniu raportów dobowych na zakończenie każdego dnia oraz raportu miesięcznego na zakończenia każdego miesiąca.

Istotny również jest fakt dokonywania przeglądu technicznego urządzenia. Przeglądu dokonuje serwisant.