Minister finansów w listopadzie br. podpisał rozporządzenie w związku z ewidencjonowaniem sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. W związku z powyższym przedstawiono aktualną listę podmiotów ustawowo zobowiązanych do rejestracji sprzedaży za pomocą kasy niezależnie od osiągniętego dochodu. Nowe zasady stosowania kas fiskalnych wejdą w życie 1 stycznia 2015 roku i obowiązywały będą do 31 grudnia 2016 roku.

Wyłączenia ze zwolnień w 2015 roku

7 listopada 2014 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku, gdzie w § 4 określa nowe wyłączenia ze zwolnień prowadzenia ewidencji przy pomocy kas fiskalnych

„… § 4. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

1) dostawy:
a) gazu płynnego,
b) części do silników (PKWiU 28.11.4),
c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych(PKWiU 29.32.30.0),
h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

2) świadczenia usług:
a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
h) doradztwa podatkowego,
i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych
– z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia”
źródło: http://isap.sejm.gov.pl 

W związku z nowym rozporządzeniem większość przedsiębiorców będzie skazana w 2015 roku na zakup kasy rejestrującej sprzedaż. Zatem firmy usługowe zajmujące się naprawą pojazdów silnikowych w tym wymianą opon, przeglądami technicznymi i badaniami, podatnicy świadczący usługi fryzjerskie i kosmetyczne, usługi gastronomiczne, podatnicy świadczący usługi doradztwa podatkowego oraz usługi prawne, a także lekarze i dentyści od 2015 roku przestaną spełniać warunki do zachowania zwolnienia. Oznacza zatem to, że będą musieli w swojej działalności ostatecznie od marca 2015 roku wprowadzić kasę fiskalną.

Limit sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wynosi nadal 20 000 zł. Przedsiębiorcy rozpoczynjący działalność w trakcie roku wysokość limitu będą wyliczać proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności.

Wybór kasy fiskalnej

Wielu usługodawców między innymi lekarzy, fryzjerów, kosmetyczek, właścicieli barów, mechaników i prawników będzie musiało zakupić urządzenia fiskalne, aby z dniem 1 marca rozpocząć ewidencjonowanie. Aby rozpocząć rejestrowanie sprzedaży urządzenie musi być zgłoszone w urzędzie skarbowym i zafiskalizowane. Na każde urządzenie przysługuje ulga nawet do 700 zł. Największą popularnością cieszą się kasy najprostsze i najtańsze.