Minimalne wynagrodzenie to kwota wynagrodzenia minimalnego określona ustawowo. Obowiązuje na terenie całego kraju, a pracodawca nie może odprowadzać składki od pracownika pracującego w pełnym wymiarze pracy od kwoty niższej, niż ustalona przez ustawodawcę. Według rozporządzenia Rady Ministrów minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy nie może być niższe od 1 stycznia 2015 roku niż 1 750 PLN brutto.

Płaca minimalna netto

Wynagrodzenie podstawowe od 2015 roku to 1 750 zł brutto. Pensja pracownika zatrudnionego na taką umowę po odliczeniu składek na ubezpieczeni społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, a także zaliczki na podatek dochodowy wyniesie netto około 50 zł więcej niż w 2014 roku, czyli 1 286,16 zł.

Porozumienie zmieniające

W związku z tym, iż kwota minimalnego wynagrodzenia uległa podwyższeniu od 1 stycznia 2015 roku każdy pracownik, którego umowa zawierała konkretną kwotę wynagrodzenia odpowiadającą dotychczasowej kwocie minimalnej, powinien otrzymać od pracodawcy zmianę tej umowy poprzez odpowiednie porozumienie zmieniające.

Pracownicy posiadający umowę, w której kwota wynagrodzenia była określona jako „wynagrodzenie odpowiadające wynagrodzeniu minimalnemu” jest nadal aktualna i pracodawca nie jest zobowiązany wobec nich do zmiany umowy.

 

Świadczenia dodatkowe

W związku z podwyższeniem wynagrodzenia podstawowego również zmianie ulegają świadczenia, których poziom zależny jest od jego wysokości.

  • Praca w porze nocnej

Pracownik pracujący w nocnej porze powinien otrzymać prócz standardowego wynagrodzenia za pracę dodatek w wielkości 20% stawki godzinowej, wynikającej z najniższego wynagrodzenia za pracę.

  • Wynagrodzenie a czas choroby

Wzrost minimalnego wynagrodzenia owocuje wzrostem podstawy wymiaru świadczeń chorobowych względem pracowników. Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników w pierwszym roku pracy zawodowej wynosi 1 208,06 zł. Dla pozostałych pracowników podstawa to 1 510,07 zł.

  • Odprawa

Wysokość odprawy zależy od wielkości minimalnego wynagrodzenia, tzn. nie może przekroczyć 15-krotności obowiązującego wynagrodzenia w dniu rozwiązania stosunku pracy.

  • Wzrost składek na ubezpieczenie społeczne

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia spowodowała jednoczesny wzrost składek na ubezpieczenie społeczne, czyli wzrost kosztów zatrudnienia pracownika.