Sporną sprawę miedzy organami podatkowymi a podatnikiem praktyczne od zawsze stanowi kwestia podziału, które wydatki zalicza się do reklamy, a które należą do reprezentacji. Ocena tego typu wydatku stanowi zatem trudność, gdyż nie każdy koszt związany z marketingiem będzie kosztem uzyskania przychodu.

Co stanowi koszt uzyskania przychodu?

W myśl ustawy wydatek może stanowić koszt uzyskania przychodu wówczas, gdy poniesiony został w celu osiągnięcia przychodu firmy, jego zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów.

W związku z powyższym wydatek poniesiony na reklamę mający związek z prowadzona działalnością, który jest udokumentowany i racjonalny przedsiębiorca może uznać za koszt uzyskania przychodów.

Wydatki na reprezentację ustawa traktuje zupełnie inaczej. Według przepisów regulujących podatek dochodowy wydatki związane z usługami gastronomicznymi, zakupami napojów (także alkoholowych), żywności nie stanową kosztów uzyskania przychodów.

Ważne
Zakwalifikowanie danego, konkretnego wydatku czy jest kosztem reklamowym, czy kosztem poniesionym na reprezentację jest tak istotne, ze względu na możliwość uznania owego wydatku za koszt uzyskania przychodu lub brak tej możliwości.

Z związku z tym, iż podatnik sam powinien zdecydować czy poniesiony koszt należy do reprezentacji czy reklamy przyjęto, iż koszty reklamy mają na celu nakłonić klienta do zakupu reklamowanej usługi czy danego produktu. W tym celu wykorzystany może być np. plakat, ogłoszenie itp. Koszty reprezentacji natomiast związane są przede wszystkim z podniesieniem prestiżu firmy, pozycji społecznej.

Zazwyczaj urzędnicy nie kwestionują wydatków poniesionych na reklamę. Koszty reprezentacyjne natomiast nie należą do kosztów uzyskania. Służą one do podniesienia prestiżu w oczach klientów potencjalnych, co nie przekłada się na zwiększony przychód firmy w takim stopniu jak w przypadku reklamy.

Kontrowersyjną sprawą jest kwestia na przykład obiadu z potencjalnym klientem, zakup upominków czy gadżetów. Obecna interpretacja przepisów wszelkie usługi gastronomiczne określa jako reprezentację, nie reklamę. W związku z powyższym zakup żywności oraz napojów (w tym alkoholowych) co do zasady – podatnik nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów. Upominki natomiast z zamieszczonym logiem firmy można uznać za koszt, jednakże pamiętać należy, że wartość tych prezentów nie może być wysoka. Jeżeli kwota prezentów okaże się być wysoka, wówczas stosowny organ podatkowy uzna je jako koszt reprezentacji.

Z uwagi na fakt, iż przepisy nie określają ściśle czym jest reprezentacja, a czym reklama decyzja do której grupy należy zaliczyć poniesiony wydatek należy do podatnika. Warto jednak pamiętać, że decyzja organu podatkowego może być zupełnie odmienna od naszej.