Przy okazji odnowienia naszej polisy OC w PZU, podwyższyliśmy jej wartość oraz rozszerzyliśmy zakres. "Przezorny Zawsze Ubezpieczony" - i mimo że w naszej dotychczasowej działalności nie było potrzeby korzystania z ubezpieczenia, to mając na względzie bezpieczeństwo naszych obecnych i przyszłych Klientów postanowiliśmy dodatkowo podnieść wartość gwarancji.