obowiązkowe e-faktury

Polska wystąpiła do Komisji Europejskiej o zgodę na wdrożenie obowiązkowego systemu e-Faktur, o czym poinformowała wiceminister finansów i szefowa Krajowej Administracji Skarbowej - Magdalena Rzeczkowska. Miało to miejsce 13 października 2021 r. na posiedzeniu połączonych komisji sejmowych. Według tych doniesień, obecnie prowadzony jest wstępny pilotaż tego rozwiązania.

Połączone posiedzenie sejmowych Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Finansów Publicznych, poświęcone było działaniom Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących stanu przygotowania merytorycznego administracji skarbowej, wymaganych do przeprowadzania kontroli w firmach działających w sektorze nowych technologii, a także planów Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr aparatu skarbowego, którą przedstawiała minister Reczkowska.

Szefowa KAS pytana była przez posłów m.in. o sam proces wdrażania systemu e-Faktur. Mówiła o nim w ten sposób: "Jeśli chodzi o Krajowy System e-Faktur, rozpoczął się się pilotaż tego rozwiązania - fakultatywny - który będzie trwał do końca roku. Rozwiązanie zgodnie z przyjętymi przepisami przez dwa lata ma charakter fakultatywny. Wynika to m.in. z tego, że dla rozwiązania obligatoryjnego konieczne jest uzyskanie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej, czyli derogacji. Wniosek derogacyjny został skierowany i zgodnie z planem po dwóch latach obowiązywania rozwiązania fakultatywnego ma być wdrożone i przyjęte rozwiązanie obligatoryjne".

 

E-faktury dobrowolnie od początku 2022 roku. Kiedy będą obowiązkowe?

Z informacji podanych przez Ministra Finansów wynika, że od stycznia 2022 r. korzystanie z systemu e-Faktur będzie dobrowolne dla przedsiębiorców. Stanie się ono jedną z kilku dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży, tuż obok faktur papierowych i funkcjonujących już w obrocie gospodarczym - faktur elektronicznych. Według założeń resortu finansów - dopiero od 2023 r. polscy przedsiębiorcy będą zmuszeni do korzystania z e-Faktury, a stopniowa zmiana ma ułatwić cały proces wdrożenia nowego rozwiązania.

 

KAS a nowe technologie

Wiceminister finansów podczas posiedzenia komisji, dużo mówiła także o szkoleniach wykorzystywanych przez KAS w celu lepszej kontroli firm z branży nowych technologii. W jej wystąpieniu pojawiła się między innymi kwestia wykorzystywania na rynku finansowym chmury obliczeniowej, zastosowania technologii blockchain (kojarzonej już nie tylko ze względu na rosnącą popularność kryptowalut), czy stale rozwijającej się sztucznej inteligencji.

 

Rzeczkowska poinformowała również o tym, że w ramach Krajowej Szkoły Skarbowości, zostały wprowadzone specjalne studia podyplomowe dla pracowników KAS i MF, na kierunku "Transformacja cyfrowa". Wspomniała również o tym, że w realizacja planu szkoleń w KAS, ma na celu podniesienie kompetencji kontrolnych i analitycznych pracowników, m.in. z zakresu obsługi narzędzi analitycznych wykorzystywanych przez KAS.

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo potrzebuje wsparcia w zakresie księgowości lub doradztwa podatkowego, to warto sięgnąć z pomocy zaufanego biura podatkowego.