Prawo podatkowe ulega zmianom i przekształceniom w zależności od potrzeb wewnętrznych kraju, dyrektyw UE, czy zmieniających się warunków ekonomicznych na świecie. Każdego roku COŚ się zmienia. Jeśli Twój biznes lub Twoja głowa za tymi zmianami nie nadąża, to bez obaw! Istnieją specjaliści, którzy na bieżąco się szkolą i śledzą każdą zmianę! A co najważniejsze są świetni jeśli chodzi o analizę dot. zmian pod kątem skutków, czy rozwiązań dla Twojej firmy! Dzisiaj o najważniejszych nowościach dot. prawa podatkowego w nadchodzącym, kolejnym pandemicznym roku. Jeśli czegoś nie rozumiesz, skontaktuj się z mistrzami w dziedzinie księgowości bez żadnego wahania!

Najważniejsze nowości dotyczące prawa podatkowego w 2021 roku

Najważniejsze nowości dotyczące prawa podatkowego w 2021 roku

Po niektórych, szybko wdrażanych zmianach związanych z podatkami w minionym roku (likwidacja ulgi abolicyjnej, czy sytuacja spółek komandytowych działających w naszym kraju) nadchodzą nowe NA PLUS... Jakie?

Nowości w prawie podatkowym 2021

 1. Estoński CIT
  Nazwany na cześć rozwiązań w Estonii a adresowany do małych i średnich przedsiębiorców o obrotach rocznych poniżej 100 mln złotych. … ale uwaga - nie dla wszystkich. Są pewne obostrzenia, co do funkcjonowania firm, które mogą działać zgodnie z założeniami estońskeigo CITu. Pisaliśmy o tym TUTAJ. Od 1 stycznia 2021 roku niektóre podmioty mogą korzystać z tego rozwiązania. Korzyścią jest ewidentnie tzw. odroczenie momentu opodatkowania od wypłaty zysku czy zmniejszona liczba obowiązków dokumentacyjnych działania firmy. Postanowiono, że opodatkowania ryczałtem CIT w momencie transferów na rzecz wspólników będzie wynosiło 15 lub 25%. Zadecydowano również o zachowaniu PITu od osób fizycznych od tzw dywidendy.  Nowością jest możliwość odliczenia od dywidendy  wspólnika części podatku CIT, który został zapłacony na poziomie spółki:
  - 25% dla tzw. małego podatnika
  - 30% dla pozostałych, ale z możliwością obniżenia o kolejne 5 %
  Estoński CIT oceniany jest jako pozytywna zmiana podatkowa również ze względu na możliwość osiągnięcia niższego opodatkowania z punktu widzenia akcjonariusza czy udziałowca.

 2. 9% CIT od 1 stycznia 2021 roku dla większej ilości tzw. “małych podatników”
  Dotychczas obowiązywał limit 1,2 miliony Euro, teraz 2 miliony Euro. Teraz został zwiększony limit przychodów osiąganych przez podatników podatku CIT, co jest dobrze oceniane przez specjalistów, gdyż z rozwiązania będzie mogło skorzystać większa ilość małych podatników.  Ustawodawca dokładnie określił komu będzie przysługiwało takie rozwiązanie, ale należy pamiętać, że 9% stawkę można zastosować również dla opodatkowania dochodów innych niż z zysków kapitałowych!

 3. Zryczałtowany podatek dochodowy od tzw. ewidencjonowanych przychodów
  Specjaliści wskazują, że jest to zmiana “in plus” ze względu na poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do rozliczania podatku dochodowego w formie uproszczonej. Wiąże się to z poszerzeniem grupy “wolnych zawodów”. Osoby płacące tzw. ryczałt a wykonujący wolny zawód będą mogli świadczyć swoje usługi również dla osób fizycznych prowadzących dziąłanść pozarolnicza czy podmiotów nieposiadających osobowości prawnej. Wdrożona od 1 stycznia zmiana poprawia także sytuacje osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej lub jawnej. Zwiększa się dla nich próg przychodu warunkujący możliwość opłacania podatku w  formie ryczałtu z 250 tys. Euro do 2 milionów Euro.

 4. Rozliczanie na zasadach uproszczonych a import towarów
  Ustawodawca wdrożył zmianę od 1 lipca minionego roku. Zmiana polega na tym, że od 1 lipca rozliczać w ten sposób będą mogli się wszyscy, którzy importują towary z wykorzystaniem uproszczeń celnych i zgłoszeń celnych na zasadach ogólnych. Zmiana “na plus” związana jest również z uproszczeniem procedur związanych z obowiązkiem składania zaświadczeń/oświadczeń. Teraz będzie można to zrobić u jednego naczelnika a nie, jak dotąd do każdego, przed którym dokonywał się import towarów!

  Rozliczanie na zasadach uproszczonych a import towarów

 5. Zmiany w VAT nazywane SLIM
  W 2021 roku zaplanowano wdrożenie kilku zmian w Ustawie o VAT. Zmiany te określane są jako upraszczające lub ułatwiające rozliczanie podatku VAT. W jakich obszarach mają się dokonać? Czego będą dotyczyły?
  - uproszczeń związanych z korektą faktur
  - brakiem posiadania potwierdzenia odbioru tzw. faktury korygującej
  - wydłużenia terminu wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy dla stawki 0%,a  więc poprawienie problemu związanego z dostawą długoterminową i realne uproszczenia dla eksporterów
  - wydłużenia terminu (do 4 miesięcy) związanego z prawem do odliczeń podatku naliczonego
  - ułatwień w zakresie stosowania kursu walut (wybór zasady przeliczeń kursu walut i możliwość stosowania ich przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy)
  - odliczeń podatku naliczonego z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży

 6. Zwolnienie z podatku PIT/CIT przychodów z budynków
  Rząd postanowił wesprzeć tych, którzy osiągają przychody z budynków. Zapewne zmiana została wdrożona pod wpływem trwającego stanu pandemii. Artykuł 38ha Ustawy CIT oraz artykuł 30g Ustawy o PIT w ramach wdrożonych rozwiązań antykryzysowych obowiązywać miał do 31 grudnia 2021 r. Teraz zmiany wprowadzone ustawą zostały wydłużone od 1 stycznia do końca miesiąca , w którym stan epidemii SARS-CoV-2 zostanie odwołany. 

 7. Zmiany w rozliczeniu CIT dotyczące hipotetycznych odsetek
  To nowa zmiana w polskim prawie podatkowym. Ustawodawca umożliwił zaliczenie kosztów podatkowych hipotetycznych odsetek od kapitału własnego - kapitału zapasowego utworzonego z zysków i dopłat wniesionych do podatnika. Kwota ta nie może przekroczyć 250 tys zł. a sposób jej ustalenia należy oprzeć o wartość i stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego roku poprzedzającego rok podatkowy powiększoną o 1 punkt procentowy. 

 8. Zmiany Quick fixes
  Zmiany dotyczą funkcjonowania tzw. magazynów typu call of sock, zasad stosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i transakcji łańcuchowych. 

 9. Nowe wsparcie dla przedsiębiorców - ulga na robotyzację
  MF zapowiedziano, że od II kwartału 2021 roku zacznie obowiązywać tzw. ulga robotyzacyjna związana z wydatkami ponoszonymi na automatyzację i robotyzację działalności gospodarczej. Ma to wyglądać tak, że umożliwi się podatnikom ponowne odliczenie od podstawy opodatkowania tzw. kosztów kwalifikowanych. Ulga ma obowiązywać w latach 2021-2025, a odliczeń będzie można dokonywać również w kolejnych 6 latach. Będzie można odliczyć 50% kosztów kwalifikowanych. Prawo skorzystania z tego rozwiązania ma dotyczyć każdego przedsiębiorcy, niezależnie od branży czy wielkości firmy. Dlatego rozwiązanie to jest pozytywnie oceniane przez fachowców w branży podatkowej. 

W naszym artykule wskazaliśmy najważniejsze nowości dot. prawa podatkowego NA PLUS w 2021 r. Pamiętajmy, że w kolejnym roku, w którym dopada nas epidemia zaczną obowiązywać również zmiany NA MINUS. Ministerstwo Finansów w wyjątkowym, pandemicznym roku 2020 podkreśla, że wprowadzane zmiany są potrzebne do dobrego utrzymania stanu finansów państwa. Celem ustawodawców musi być również wspieranie firm, by przetrwały ten trudny dla wszystkich czas. Prognozuje się, że na wprowadzonych w 2020 roku zmianach podatkowych mikro, małe i średnie firmy mogą zaoszczędzić nawet 7 miliardów złotych. Jak będzie wyglądał bilans 2021 roku? Zobaczymy. Zachęcamy do kontaktu z wyspecjalizowanym biurem rachunkowym, które sprawnie poprowadzi Twoją formę przez ten trudny czas!