Sytuacja firm i przedsiębiorstw w obecnej chwili jest mocno niepewna. Prowadzenie działalności gospodarczej w czasie pandemii określane jest jako “biznes w nowej rzeczywistości”. Tylko dobre wsparcie księgowego w wielu przypadkach może realnie pomóc przetrwać ten najgorszy dla wielu czas. Rząd od marca ogłaszał kolejne tarcze. Niedawno Ministerstwo zapowiedziało projekt zmian w ustawach związanych z podatkami, które to mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Czego dotyczyć będą zmiany?

Nowe limity 2021
źródło: Pixabay

Badania pokazują…

Najnowsze badania pokazują, że nie istnieją już branże, w których pozytywnie myśli się o przyszłości i realnej poprawie koniunktury w tym roku finansowym. Większa część ankietowanych przedsiębiorców twierdzi, że na poprawę nie ma co liczyć nawet w następnych kilku latach! Najoptymisytyczniej jest w branży budowlanej, a zdecydowanie najgorzej w branży HoReCa, gastronomii i turystyce.

Jakie zapisy mają zostać zmodyfikowane? 

W projekcie wyróżnione zostały zapisy zmian w:

 • ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • w innych ustawach.

Jakie zapisy mają zostać zmodyfikowane?
źródło: Pixabay

Zmiany mają dotyczyć: 

  1. uszczelnienia systemu podatkowego
   (m.in. objęcie zakresem podmiotowym ustawy CIT tych spółek komandytowych i spółek jawnych, które mają siedzibę lub zarząd na terytorium RP, wdrożenie obowiązku sporządzania i podawania do wiadomości publicznej polityki podatkowej na wybranych podatników podatku dochodowego od osób prawnych, czy zmiany dotyczące tzw. “cen transferowych”)
  2. przepisów, które jednoznacznie dostosują regulacje prawne do specyfiki polskiej gospodarki (ma to dotyczyć specyfiki i wielkości podmiotów gospodarczych w zakresie finansowania dłużnego i prowadzenia przez nich polityki podatkowej)
  3. zmiany w zakresie wdrożenia zasad uwzględniania kosztów ponoszonych przez podatnika (dochodów, strat, odpisów amortyzacyjnych) w oparciu o prawo międzynarodowe
  4. likwidacji tzw. ulgi abolicyjnej (art. 27g ustawy PIT)
  5. zmiany mają dotyczyć też cen transferowych, aby zmniejszyć obciążenia związane związane z wydatkami administracyjnymi

Jaki jest cel działań Ministerstwa i rządu?
źródło: Pixabay

Jaki jest cel działań Ministerstwa i rządu?

Od początku wdrażania rozwiązań związanych z podatkami celem jest uszczelnienie systemu PIT i CIT. Wszystko po to, aby połączyć podatki płacone przez duże przedsiębiorstwa z faktycznym “miejscem uzyskiwania przez nie dochodu”.  Szczególnie zaś chodzi o firmy międzynarodowe. W przypadku niektórych proponowanych zmian podnosi się także kwestię zwiększenia atrakcyjności opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Proponuje się tutaj podwyższenie progu finansowego z 250 tys. euro do 2 mln euro. Zmiany sa związane m.in z realizacją rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Nowe rozwiązania dla CIT

Poniżej lista zagadnień, które mają się zmienić:

 1. Jeśli chodzi o podatek CIT ustawodawca proponuje podwyższenie limitu przychodów z 1,2 mln do 2 mln euro. Podwyższenie limitu przychodów będzie uprawniało większą część podmiotów do korzystania z 9% stawki podatku CIT.
 2. Kolejną propozycją jest nadanie spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego, co ma uszczelnić system podatkowy. 
 3. Zmiany mają także dotyczyć możliwości weryfikacji prawidłowości rozliczeń CIT przez wspólników spółek jawnych. Rząd zamierza dostosować regulacje związane ze źródłami dochodów osiąganych przez tzw. nierezydentów. Zmiany mają na celu unikać podwójnego opodatkowania. 
 4. Uszczelnienie jest związane także z  koniecznością ograniczenia możliwości rozliczania strat w sytuacji, kiedy podatnik przejął inny podmiot
 5. Doprecyzowane mają być przepisy związane z sytuacją majątku rzeczowego z likwidowanej spółki na rzecz wspólników. Ograniczona ma być możliwość zaniżania spadku amortyzowanych środków w sytuacjach kiedy wartość wykazywanego podatku dochodowego jest odmienna niż zysk brutto.
 6. Uściślone mają być narzędzia związane z wyliczaniem maksymalnej wysokości kosztów finansowania dłużnego oraz limitowania nadwyżki kosztów finansowania dłużnego. Ma się zmienić obowiązek związany z rozliczaniem podatku  w przypadku zbywania udziałów w spółkach nieruchomościowych (ze sprzedającego na spółkę nieruchomościową). 
 7. Rząd zamierza zwiększyć obowiązek dokumentacyjny dla transakcji właścicieli posiadających siedzibę w tzw. “raju podatkowym”. Jeśli zmiany wejdą w życie, to od 1 stycznia 2021 r. wejdzie obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej za rok podatkowy przez wszystkich podatników podatku CIT. 

Nowe rozwiązania dla CIT
źródło: Freepik
 

Limity podatkowe 

NBP ogłosił tzw. średni kurs euro na dzień roboczy października. Od tego kursu uzależnione są limity podatkowe określające małego podatnika PIT, CIT, VAT. Kwota ta jest ważna także pod względem limitu stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2021 r. Wg ustawy limit w złotych na rok obrotowy 2021 to 9030600 zł. Za rok obrotowy 2020 limit wysokość limitu to 8746800 zł. Zmiana kursu euro skutkuje zmianą wysokości limitów określającego tzw. małego podatnika PIT i CIT. Łączy się również ze zmianą kwoty amortyzacji jednorazowej  de minimis i limitów do stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w kolejnym roku obrotowym.  

Ministerstwo chce przyjąć projekt w III kwartale br. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2021. Każda zmiana deklarowana jest jako wpisana w strategię obecnej władzy. O wszelkich zmianach będziemy informować, a zachęcamy do kontaktu z licencjonowanym biurem księgowym z każdym pytaniem dot. rachunkowości w tym niezwykle trudnym i dynamicznym czasie!