Wirus SARS CoV-2, który wywołuje ostrą chorobę układu oddechowego spowodował ogólnoświatową pandemię. Dalszy przebieg wprowadzonej u nas kwarantanny nadal jest nie do przewidzenia. Chyba żadna z dziedzin funkcjonowania człowieka nie była przygotowana na to, co się obecnie dzieje wokół nas. Jak w tej sytuacji funkcjonują firmy? Najczęściej jednostki przyjmują jako obrotowy - rok kalendarzowy. Powoduje to, że w dniu 31 marca i 30 czerwca roku następującego po roku rozliczeniowym należy wykonać i zatwierdzić określone prawem sprawozdania. Co proponuje ustawodawca w tym trudnym dla gospodarki czasie? Dzisiaj o sprawozdaniach finansowych. A w razie potrzeby polecamy kontakt do specjalistów w branży, którzy pomogą Wam rozwiać wszelkie wątpliwości w tych niespokojnych czasach!

Koronawirus
źródło: Pixabay

Nowe terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań finansowych

Minister Finansów ogłosił, że w wyniku zapotrzebowania społecznego zdecydowano się na przesunięcie terminów związanych z przygotowaniem sprawozdań budżetowych i finansowych. 31 marca 2020 r. wdrożono proponowane wcześniej rozwiązania stosownym rozporządzeniem na bazie wdrożonej “specustawy”.  W jakiej materii dokonano zmian pokazuje infografika. 

Nowe terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań finansowych
źródło: Infographic plik wektorowy utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Komu służy prolongata?

Do 31 marca firmy prowadzące tzw. “pełne księgi rachunkowe” powinny zamknąć księgi rachunkowe i wykonać sprawozdania finansowe za rok 2019. Dzięki ustawie można było przesunąć ten termin i zająć się ratowaniem sytuacji. Było to szczególnie ważne dla przedsiębiorców i biur księgowych. Wiele firm stanęło w obliczu dramatycznej sytuacji związanej z dalszym funkcjonowaniem. Rozporządzenie, które pojawiło się w ostatnim momencie, jak twierdzą niektórzy “rzutem na taśmę” spowodowało, że przedsiębiorcy i wspierające ich rzesze biur księgowych mają czas na spokojne wypełnienie swoich obowiązków związanych ze sporządzeniem odpowiednich sprawozdań finansowych lub przygotowania tzw. informacji niefinansowych. Z zapisów skorzystają również jednostki budżetowe! Na zapisach rozporządzenia w tym trudnym dla wszystkich okresie skorzystają również spółki zarządzane przez organy nadzorcze. Członkowie tych jednostek nie będą musieli się spotykać aby zatwierdzić sprawozdania finansowe. Zarządzający oraz księgowi w ostatnich tygodniach starali się, w zależności od potrzeb:

- odraczać płatności ZUS, 

- składać wnioski o odroczenia płatności kredytowych, 

- funkcjonować w czasie kiedy panuje wirus i na poszczególne działalności nakładane są różne obostrzenia dot. pracowników i usługobiorców 

- a także rozważa się utrzymanie zatrudnienia na takim samym, bądź niestety, niższym poziomie (w zależności od profilu prowadzonej działalności). 

Komu prolongata nie służy?

 Banki, firmy oferujące usługi leasingowe, a także inni zainteresowani sprawozdaniami finansowymi będa mieli teraz niestety ograniczony dostęp do danych związanych z sytuacją i wynikami finansowymi podlegających im podmiotów. To chyba jedyna grupa, która nie skorzysta na zapisach rozporządzenia.

Koronawirus
źródło: Pixabay

Sprawozdania finansowe a koronawirus

Ustawodawca zdecydował, aby w zależności od typu jednostek przedłużony został czas:

  • sporządzania,
  • zatwierdzania
  • przekazywania do jednostek właściwych, organów lub rejestrów
  • i udostępniania do wiadomości publicznej sprawozdań finansowych.

Jednostki podległe Komisji Nadzoru Finansowego oraz jednostki w sferze tzw. budżetowej mają przedłużone terminy o 2 miesiące. Natomiast pozostałe jednostki - 3 miesiące. Rozporządzenie określa także, że jednostki podległe KNF mają dwa miesiące, a jednostki inne mają 3 miesiące na zamieszczenie na stronie internetowej sprawozdania dot. informacji niefinansowych czy sprawozdań działających grup kapitałowych na temat informacji niefinansowych. 

Jakie terminy jeszcze ulegają przesunięciom?

Ściśle określone terminy składania i zatwierdzania sprawozdań określają:

  •  art. 270 ust.1 i 4 ustawy o finansach publicznych, 
  • § 39 ust.1 i 4 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości związanej z funduszami emerytalnymi,
  • § 40 ust.2 i 3 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości inwestycyjnej.

A propos pierwszego artykułu - ustawodawca przedłużył więc termin o 60 dni sporządzania, zatwierdzania i przekazywania sprawozdania dot. funduszy emerytalnych.

A propos drugiego paragrafu przesunięto o 2 miesiące konieczność sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego w sprawie określonych zasad tzw. rachunkowości funduszy emerytalnych.

A propos trzeciego, wspomnianego wyżej paragrafu wydłużono o 2 miesiące czas na zatwierdzenie oraz oddanie tzw. rocznego sprawozdania finansowego, a także specjalnego sprawozdania finansowego wraz z tzw. rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy.

Koronawirus a finanse
źródło: Pixabay

Co się zmienia w stosunku do jednostek budżetowych?

Jednostki budżetowe mają wydłużony czas na sporządzenie sprawozdań i statystycznych zestawień dla organu nadrzędnego oraz opublikowanie ich na stronie BIP. Przedłużono różne przypadające w 2020 r. terminy określone w ustawie o finansach publicznych. Szczegółowe dane w tym zakresie można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Specjaliści twierdzą, że epidemia jest takim zdarzeniem, które znacząco wpłynie na sytuację firm, jednak zaistniała sytuacja nie powoduje konieczności dokonywania obowiązkowych korekt do sprawozdań finansowych za rok poprzedni. Zgodnie jednak z wytycznymi jednostka może oszacować charakter zdarzenia i oszacować skutki finansowe wynikłe z zaistniałej sytuacji dla dalszego funkcjonowania firmy. Może to być ważne z perspektywy zaistniałych zdarzeń związanych z utratą wartości aktywów finansowych i niefinansowych. Miejmy na uwadze, że wspomagający przedsiębiorców księgowi i doradcy finansowi okażą potrzebną pomoc i wsparcie. Pamiętajmy, że ostatnie tygodnie są szczególnie napięte dla wszystkich ze względu na strach przed zakażeniem, ale także ze względu na dezorganizację społeczne i gospodarcze. Epidemia z pewnością wpłynie na wiele branż, a niektórzy twierdzą, że na sytuację społeczną w ogóle.