“Mały ZUS plus” jako nowe rozwiązanie został wprowadzony ustawą z dnia 12 grudnia 2019 roku. Nowelizację ustawy zmieniającej kilka zapisów z ustaw poprzednich: o Krajowej Administracji Skarbowej i systemie ubezpieczeń społecznych,  27 grudnia podpisał Prezydent RP. W roku 2019 z “małego ZUS-u” skorzystało w Polsce ok. 170 tys. przedsiębiorców. Szacuje się, że w 2020 roku po wprowadzeniu nowelizacji zapisów w ustawach będzie ich więcej. Co jest celem ustawy i co właściwie powinieneś wiedzieć o tzw. “Małym ZUSie plus”? Jeśli nasz artykuł nie wyczerpuje tematu warto zwrócić się do specjalisty w dziedzinie księgowości i doradztwa prawnego oferującego swoje usługi dla firm.

Co to jest
źródło: Pixabay

Co to jest “Mały ZUS plus”?

“Mały ZUS plus” na celu ma zmniejszenie obciążeń dla najmniejszych firm funkcjonujących na rynku. Ma to być niższa, proporcjonalna do przychodu składka na ubezpieczenie społeczne. Ustawa określiła, że mogą, z tego rozwiązania skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.  Dotychczas kwota składek na „małym ZUS-ie” zależała od przychodu, ale od 1 lutego zależy od dochodu firmy. Jakie są uwarunkowania?

  • Warunkiem jest jednak to, aby przychód nie przekroczył 30-krotnego minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w poprzednim roku księgowym. Podano, że w roku minionym 2019 - kwota ta wyniosła 67,5 tys. Od 1 lutego ten limit wzrośnie. Od 1 lutego z „małego ZUS plus” będzie mógł skorzystać każdy przedsiębiorca, którego przychód z poprzedniego roku kalendarzowego nie przekroczył 120 tys. zł.
  • Zmiana dotyczy tego, że obniżony ZUS można płacić bez względu na staż firmy. (Dawniej to ułatwienie dotyczyło tylko nowych i młodych firm.) 
  • Nowość związana z “Małym ZUS-em plus” nie dotyczy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, ale kwota składki od 1 lutego 2020 r. jest uzależniona od zadeklarowanej (nie niższej niż 75%) sumy wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw dla IV kwartału roku poprzedniego (włącznie z wypłatami z zysku).
  • Każdy przedsiębiorca, który chce skorzystać z tego rozwiązania powinien zgłosić swoją wolę do 29 lutego! 

Co jest celem nowej ustawy?
źródło: Pixabay

Co jest celem nowej ustawy?

Intencją związaną z wchodzącymi od 1 lutego br. zmianami  jest rozszerzenie zakresu stosowania zapisów ustawy z 20 lipca 2018 r. Zmieniono wówczas niektóre ustawy po to, aby obniżyć wysokość składek na ubezpieczenie społeczne osób fizycznych dla osób wykonujących działalność gospodarczą na tzw. “mniejszą skalę” (Dz.U. poz. 1577 i 2244). Mały ZUS określa zakres stosowania obniżonych składek przez przedsiębiorców, którzy nie osiągnęli określonego przychodu w danym roku księgowym. Ustawa wprowadza również zmiany w zakresie opłacania składek i jej minimalnego progu. Ważną informacją jest, że nie zmieni się sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek na „małym ZUS plus”. Podstawa wymiaru składek wciąż będzie musiała się mieścić pomiędzy 30% minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Podaje się, że będzie to między 780 zł a 3136,20 zł w bieżącym roku.

Mały ZUS plus - terminy
źródło: Pixabay

Mały ZUS plus - terminy 

Określając wysokość składek można skorzystać z narzędzia dostępnego na stronie e-składka.pl. Znajdziecie na tej stronie aplikację w formie kalkulatora do tego typu wyliczeń. W razie wątpliwości zaleca się skorzystać z fachowego doradztwa u renomowanych firm związanych z księgowością! Ustawodawca określił też, że niższe składki na ubezpieczenie społeczne będzie można opłacać tylko przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych funkcjonowania firmy. W przypadku, gdy zapis dotyczy firm prowadzonych w 2019 roku, które już korzystały z “małego ZUS-u” okres ten już wlicza się do całości wdrożonej ulgi.

Po pierwsze: firmy, które już korzystały z “małego ZUS”

Ci, którzy korzystali z małego ZUS-u wcześniej mieli czas do 8 stycznia, aby zgłosić chęć korzystania z ulgi MAŁY ZUS plus, po to, aby od 1 lutego móc korzystać z innego wymiaru składek. Osoby te powinny złożyć formularz ZUS DRA cz.II lub ZUS RCA cz.II i w nim zawrzeć ustaloną na 2020 r. najniższą podstawę wymiaru składek. Osoby korzystające z ulgi muszą złożyć dokumentu dwa razy. W lutym druki rozliczeniowe wraz z informacjami potrzebnymi do wyliczenia nowego wymiaru składki,  a w marcu dokumentację za luty br.

Po drugie: firmy, które nie korzystały dotychczas z “małego ZUS”

Każdy, kto prowadzi firmę i chce przejść na “mały ZUS plus” powinien zgłosić się do ulgi najpóźniej do dnia 2 marca 2020 r. Trzeba wypełnić stosowne dokumenty: ZUS ZWUA (dot. wyrejestrowania dotychczasowym kodem ubezpieczenia), ZUS ZUA lub ZUS ZZA (druk zgłoszenia do ubezpieczenia z odpowiednim kodem dla “małego ZUS-u plus”, tj. 05 90 lub 05 92). Przedsiębiorca powinien też w marcu złożyć dokumenty za luty, w którym znajdzie się informacja o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie i formach opodatkowania.

Inne ważne informacje

  1. Jeśli przedsiębiorca prowadził firmę w 2019 roku przez co najmniej 60 dni może skorzystać z ulgi. Jeśli firma nie była prowadzona cały rok, to limit przychodu zostaje obliczony w sposób proporcjonalny do liczby prowadzenia działalności. 
  2. “Mały ZUS plus” obowiązuje firmy, które już wykorzystały wcześniej funkcjonująca  “ulgę na start” oraz możliwość uiszczania preferencyjnych składek.
  3. Ulga nie obowiązuje w firmach, które rozliczają się na tzw. karcie podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT. Z ulgi nie będą mogli skorzystać także osoby prowadzące inną pozarolniczą działalność. Ulga wyłącza również osoby, które wykonywały dla byłego lub obecnego pracodawcy usługi, które były świadczone jako pracownik w roku obecnym lub poprzedzającym wprowadzenie zmian!

Inne ważne informacje
źródło: Pixabay

Dzięki  podniesieniu progu związanego z przychodem małej firmy szacuje się, że w 2020 r. większa grupa drobnych przedsiębiorców skorzysta z “Małego ZUS-u plus”. To ważny krok dla realnych ułatwień w kierunku nowych firm i drobnych przedsiębiorców. Opłacanie podatków i składek ZUS jest dla wielu osób, które prowadzą działalność gospodarczą dużym obciążeniem. Nie zawsze początkowa faza działalności firmy gwarantuje przedsiębiorcy realny dochód. Osoby prowadzące działalność musiały mieć na uwadze to, że bez względu na to czy działalność przynosi nam zyski czy nie składki ZUS należało płacić. Na stronie ZUS można znaleźć również poradnik dotyczący szczegółowych zasad korzystania z “Małego ZUS plus” od 1 lutego 2020 r. wraz z przykładami. Warto też zwrócić się do specjalistów w dziedzinie księgowości, aby w temacie “Mały ZUS plus” doradziły i realnie nas wsparły.