Od 1 listopada 2019 r. zacznie obowiązywać ustawa dot. obowiązkowego split payment. O split payment, metodzie, która zaczęła obowiązywać od lipca 2018 roku pisaliśmy TUTAJ. Czego ma dotyczyć bieżąca zmiana i kogo zobowiązuje? Czy będą obowiązkowe przepisy przejściowe? Kto może Ci pomóc “bezboleśnie” przejść przez szybko wdrożona zmianę? Zapraszamy do lektury!

Split payment
źródło: Pixabay

Split payment co się zmienia?

Ustawa, którą podpisał prezydent ma dotyczyć transakcji związanej z dostawą towarów i świadczeniem ściśle określonych usług. (zał. nr 15 ustawy o VAT między podatnikami). Obowiązkowa metoda płatności zaczyna funkcjonować już od 1 listopada 2019 r. Szacuje się, że prawie pół miliona vatowców będzie musiało dokonywać podzielonej płatności. 

Split payment - zmiany
źródło: Pixabay

Kogo dotyczy?

Projekt dot. tzw. “wrażliwych branż”, czyli podmioty narażone na wyłudzenia skarbowe (sektory gospodarki związane ze złomem, stalą, sprzętem elektronicznym, złotem, paliwami i tworzywami sztucznymi). Ci, którzy objęci są odwróconym obciążeniem w Vat od września będa musieli rozliczac się w ramach mechanizmu podzielonej płatności. Według tej metody płatność za towar odpowiadająca wartości netto trafiać ma do sprzedawcy, a kwota wartości podatku VAT trafia na specjalny rachunek VAT prowadzony przez bank. Mechanizm obejmie w sumie 150 grup towarów i usług. Split payment dotyczyć ma płatności powyżej 15 tys. zł. 

Jaki jest powód wdrażanych zmian?

Celem jest zabezpieczenie wpływów do kasy państwa i nie pozwolenie na oszustwa związane z wyłudzeniami podatków. Celem jest także ochrona sprzedawców, którzy w obecnej sytuacji mogą stracić płynność finansową. Ustawa, która ma zacząć ”działać” od 1 listopada ma być swoistym “lekarstwem” na niedoskonałości tzw. odwrotnego obciążenia i odpowiedzialności solidarnej. Mechanizm ten niestety nie bardzo się sprawdził, gdyż w dalszej perspektywie może być przyczyną powstawania nieprawidłowości i rozrostu “szarej strefy”. Fachowcy chwalą znowelizowana ustawę choćby ze względu na poprawę sytuacji w branży budowlanej, gdzie split payment może zlikwidować problem zatorów płatniczych i kłopotów mniejszych firm budowlanych!

Split payment - nowe wytyczne
źródło: Pixabay

Muszą zostać spełnione warunki

Obowiązkowe zastosowanie metody wystąpi w przypadku, kiedy łącznie spełnione zostaną poniższe warunki:

- firma ma obowiązek podatkowy, nastąpiła dostawa towarów lub  świadczenie usługi oraz data faktury przypada po 31 października 2019 r.

- wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty

- co najmniej jedna z pozycji faktury została wciągnięta na listę w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT.

- sprzedawca i odbiorca są podatnikami ( transakcja B2B, niezależnie od tego czy nabywcą jest podatnik VAT zwolniony czy czynny).

W przypadku wystąpienia wszystkich wyżej opisanych warunków przedsiębiorca na fakturze ma obowiązek dokonać adnotację “mechanizm podzielonej płatności”. Nabywcy oraz czynni podatnicy VAT, którzy świadczą usługi lub dostarczają towary zamieszczone na liście w załączniku 15 ustawy o VAT będa zobowiązani od 1 listopada posiadać firmowe rachunki bankowe. Nie jest możliwe korzystanie z prywatnych rachunków bankowych typu ROR i płacenie z nich VAT!

Kłopoty?

Ustawodawca zapowiadał zmiany od 2020 roku, tymczasem nowelizacja zacznie obowiązywać już od 1 listopada 2019 roku. W wielu branżach należy zmienić sposoby finansowania. Krytycy zbyt szybkiego wprowadzenia split payment podają argumenty, że kumulowanie się płatności od kontrahentów na oddzielnym rachunku może zablokować przepływ pieniędzy potrzebnych na inne wydatki, na przykład na płatności kredytowe. Sugeruje się, że firmy mają zbyt mało czasu na przygotowanie się i zmianę prowadzonych modeli  finansowania. Niestety niedostosowanie się będzie groziło sankcjami wynoszącymi 30% dodatkowej należności VATu wynikającej z faktury. W tej sytuacji wiele firm będzie potrzebowało dodatkowego wsparcie u doradców finansowych, którzy pomogą im w dopasowaniu nowych przepisów do funkcjonowania prowadzonej działalności. 

Split payment - w praktyce
źródło: Pixabay

Jak podaje Departament Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów, wdrożone zmiany stawiają nasz kraj na jednym z pierwszych miejsc w rankingu najnowocześniejszych systemów w Europie! Polska szybko uporała się z wdrożeniem zmian, mając na uwadze, że Rada Unii Europejskiej zadecydowała w lutym 2019 r. o tym, aby nasz kraj miał możliwość wprowadzić obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności! Warto pamiętać, że ustawa wchodzi w życie od 1 listopada br. , ale z wyjątkiem “art. 6 i art. 14, które zaczną obowiązywać  od 1 stycznia 2020 r., art. 1 pkt 7 lit. g oraz pkt 8 w zakresie art. 42c, które wejdą w życie dopiero z dniem 1 kwietnia nadchodzącego roku! Zostało mało czasu! Jeśli Ciebie dotyczy temat podzielonej płatności, to polecamy skorzystanie ze wsparcia licencjonowanego biura rachunkowego, które pozwoli Ci przejść “bezboleśnie” przez zaplanowaną zmianę!