Pod hasłem “biała lista podatników VAT” kryje się zapis ustawy wprowadzonej 31 maja 2019 roku. Ustawa ta wprowadza powołanie wykazu podatników VAT, którzy są wiarygodnymi przedsiębiorcami. Co będzie zawierać baza? Czy okaże się ratunkiem dla wiarygodnych przedsiębiorców? Prześledźmy ten nowy temat! A  w razie jakiejkolwiek wątpliwości związanej z prawem podatkowym zalecamy kontakt z licencjonowanym biurem księgowym.

Biała lista
źródło: Freepik

Ostrzeżenia Ministerstwa

Swoje procedury względem kontroli dotyczącej oceny działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT mają także urzędnicy skarbowi. Ministerstwo Finansów ostrzega przed kontrahentami, którzy stwarzają pozorne warunki dobrej współpracy poprzez całkowite ściągnięcie z nabywcy ryzyka gospodarczego. Przede wszystkim ostrzeżenia dotyczą transakcji do których zachęcają nieuczciwi przedsiębiorcy, którzy czasami posuwają się do tego, że nawołują do tzw. przelewów natychmiastowych. Kontrolerzy US sprawdzają także rozbijanie transakcji na kilka faktur. Zwykle kontroli podlegają faktury powyżej 15 tys. zł. Ministerstwo zaleca, aby pracownicy US kontrolowali takie postępowanie, ponieważ w prawie polskim nie ma zgody na sztuczny podział transakcji na płatności mniejsze niż 15 tys. zł. Podobna sytuacja dotyczy płatności gotówką, gdy wartość przekracza 15 tys. Trzeba na to szczególnie zwracać uwagę. Warto pamiętać, że wdrożono mechanizm split payment, o którym pisaliśmy TUTAJ. Jednak sama procedura nie zwalnia przedsiębiorcy z zachowania ostrożności, gdyż w ramach split payment faktura mogła być zapłacona przez tzw. “słupa” lub opiewać na zbyt niską kwotę w stosunku do obowiązujących na rynku i to z pewnością zainteresuje US. 

Ostrzeżenia Ministerstwa
źródło: Freepik

W przypadku każdego kontrahenta warto sprawdzić jego wiarygodność

Jak to odbywa się do 1 września 2019 roku?

 • krok pierwszy: potwierdzić dane w KRS
 • krok drugi: potwierdzić dane firmy w rejestrze VAT
 • krok trzeci: zaleca się także sprawdzenie czy dany przedsiębiorca na określony moment posiadał status płatnika VAT.
 • krok czwarty: można także sprawdzić, czy przyszły kontrahent posiada ewentualne koncesje i zezwolenia dotyczące towarów, którymi handluje

Pod kontrolą
źródło: Pixabay

Jak było dotychczas?

Jak wygląda ten temat obecnie? Czy przedsiębiorca jest w stanie sprawdzić swojego kontrahenta? Tak, jest taka możliwość, ale wymaga ona czasu. Podatnik może zwrócić się do urzędu skarbowego. Składa wniosek o zbadanie zobowiązań podatkowych przyszłego kontrahenta w swoim urzędzie skarbowym. Przedsiębiorcy skarżyli się na czasochłonną procedurę. Weryfikacja polegała na sprawdzeniu zobowiązań podatkowych kontrahenta i zweryfikowania jego statusu jako podatnika VAT. Fachowcy zaznaczają, że taka czynność podjęta przez przedsiębiorcę wpisuje się w tzw. katalog zadań w ramach należytej staranności. Dochowanie tego umożliwia zwrot VAT i zwolnienie z odpowiedzialności za wykrycie oszustwa u ewentualnego kontrahenta, z którym chcemy nawiązać biznesową współpracę. Jest to dla przedsiębiorcy ważne z perspektywy nie wplątania się w tzw. karuzelę VAT. Urząd Skarbowy na mocy art. 306ia ustawy może udostępnić podatnikowi informację o przyszłym kontrahencie. Wydawanie zaświadczeń reguluje także art. 29 ust.1 ustawy o Krajowej Administracji. Na wniosek przedsiębiorcy wydaje się wówczas specjalne zaświadczenie o zaległościach kontrahenta. Przedsiębiorcy skarżą się, że cała ta procedura wymaga czasu. Biała lista VAT ma usprawnić funkcjonowanie firm i prowadzenie biznesu. 

Biała lista podatników VAT uratuje wiarygodnych przedsiębiorców?

Biała lista VAT będzie nowym wykazem podatników VAT, który zawierać ma informacje o bieżącym statusie danego podmiotu gospodarczego. Ustawodawca wprowadził to udogodnienie ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r.  Wykaz ma zawierać też informacje z dowolnego czasu z przeszłości. Biała lista podatników VAT ma umożliwiać szybkie sprawdzenie, czy kontrahent, z którym chcemy zawrzeć transakcję znajduje się w wykazie na dany dzień przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. 

Biała lista podatników VAT uratuje wiarygodnych przedsiębiorców
źródło: Pixabay

Co będzie zawierałą biała lista podatników VAT?

Baza zgodnie z zapisami ustawy zawierać będzie:

 • firma lub imię i nazwisko właściciela
 • numer identyfikacji podatkowej, jeśli taki został nadany, numer REGON, numer PESEL  i KRS (o ile posiada)
 • status podmiotu związany z rejestracja lub wykreśleniem, zaznaczenie, czy podmiot jest “podatnikiem czynnym” czy “zwolnionym”
 • adres -  w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną
 • adres miejsca działalności lub miejsca zamieszkania
 • dane osób wskazanych do reprezentowania podmiotu wraz z ich numerami PESEL lub numerami identyfikacji
 • dane o numerach rachunków bankowych podatników. Zaznaczmy, że przelew na rachunek inny niż wskazany na liście będzie z pewnością skutkował brakiem możliwości zaliczenia wydatków do tzw. kosztów podatkowych!
 • informacje o rejestracji, wykreśleniu oraz przywróceniu jako podatnika VAT wraz z podstawą prawną.

Podsumowując:

Ustawodawca przygotowuje jeden, zwarty wykaz podatników VAT. Ma on być dostępny od 1 września 2019 r. Wykaz ma być udostępniony w BIP na stronie podmiotowej urzędu. Dostęp ma być możliwy także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dane w systemie mają aktualizować się w dni robocze, raz na dobę. W założeniu ustawodawcy biała lista ma ułatwiać weryfikację kontrahentów. Wszystkie funkcjonujące do tej pory systemy mają być dzięki temu rozwiązaniu połączone w jeden, stanowiący dokładną bazę podatników VAT. Urzędy Skarbowe mające dostęp do danych będą mogły szybciej wykrywać nieprawidłowości. Kontroli można spodziewać się od stycznia 2020 r. Aby uniknąć kłopotów podmioty powinny jak najszybciej po opublikowaniu białej listy zintegrować dane udostępniane w ramach wykazu. Dostosowanie się do tego wymaga czasu, jednak z pewnością ułatwi bezpieczną współpracę pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Trzeba mieć na uwadze to, że weryfikacja kontrahenta stanowi jedną z przesłanek tzw. “należytej staranności podatnika VAT”.  W razie jakichkolwiek wątpliwości polecamy kontakt z wyspecjalizowanym biurem doradztwa podatkowego i księgowego. Nadrzędnym celem tej innowacji jest stworzenie nowoczesnego i łatwo dostępnego narzędzia dla uczciwych przedsiębiorców, który ma umożliwiać szybkie sprawdzenie kontrahenta. Nie trzeba będzie udawać się z wnioskiem do miejscowego Urzędu Skarbowego i czekać 7 lub więcej dni na odpowiedź, gdyż system ma działać online!