Praktycznie każdego roku w Polsce wchodzi w życie szereg zmian związanych z podatkami i księgowością. W tym roku zmiany dotyczyć będa nie tylko podmiotów prowadzących działalność, ale także osób prywatnych. Których sfer działalności dotyczą nowelizacje oraz nowe rozporządzenia? O czym pamiętać? Na co należy uważać?  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto pamiętać, że można skorzystać z usług doświadczonych firm doradczych oraz wykwalifikowanej kadry księgowej!

Księgowa podczas pracy
źródło: Pixabay

Zmiany dla przeciętnego Kowalskiego

Najważniejsze zmiany w 2019 roku dotyczące osób prywatnych mają, zgodnie z informacją ustawodawcy, ułatwić życie polskiemu podatnikowi. Zmiany te dotyczyć mają:

 • sposobu rozliczenia PIT (e-PIT) 25 % osób rozliczających PIT  w Polsce, którzy nie korzystają z żadnych ulg i rozliczają się indywidualnie nie będzie musiało zajmować się tzw. “rozliczeniem rocznym”. Dlaczego? Ponieważ czynność tą wykona za niego miejscowy urząd skarbowy!
 • przeciętny Kowalski będzie mógł skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Będzie ona polegała na odliczeniu od podatku wszelkich wydatków poniesionych na ocieplenie nieruchomości.
 • poważna zmiana nastąpi także w podejściu do wirtualnej waluty, którą postanowiono zaliczyć do kapitałów pieniężnych. Zmiana dokona się w opodatkowaniu pieniędzy wirtualnych.
 • korzystna zmiana dotyczy także opodatkowania zbywanego mieszkania lub domu. Uniknąć opodatkowania będzie mógł każdy, kto w przeciągu trzech lat przeznaczy sumę ze sprzedaży mieszkania lub domu na własne cele mieszkaniowe!

Zmiany dla przeciętnego Kowalskiego
źródło: Pixabay

Zmiany dla prowadzących biznesy

Jakie zmiany dotyczyć będą osób prowadzących działalność gospodarczą?

 • niższa stawka CIT
 • podniesienie limitów transakcji nakładających obowiązek dokumentowania tzw. cen transferyjnych
 • zwolnienia związane z cenami transferowymi w przypadku, gdy dwie strony transakcji działają w Polsce.
 • odliczenie 75% wydatków eksploatacyjnych związanych z pojazdem służącym i firmie i gospodarstwu domowemu.
 • włączenie do kosztów uzyskania przychodu ceny samochodu - nie więcej niż 150 tys, zł
 • wdrożenie podatku dla firm, które przeniosą swój majątek na teren innego kraju.

Te trzy ostatnie zmiany uważane są przez przedsiębiorców za utrudniające funkcjonowanie firmy i niekorzystne dla jej budżetu.

Zmiany dla prowadzących biznesy
źródło: Pixabay

 

Zmiana Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Zmiany dotyczą:

 • użytkowania samochodów osobowych
 • limitu składek na rzecz organizacji zrzeszającej
 • wspólnego rozliczania małżonków
 • nowej składki CIT.
 • oświadczenia o opodatkowaniu dochodów z najmu ryczałtem

Powyższe zmiany znalazły się w znowelizowanej ustawie opublikowanej dnia 23 października minionego roku. zmiany dotyczące składania zeznań podatkowych i obowiązków płatników znalazły się w ustawie z dnia 4 października 2018r.

Zmiany w przepisachźródło: źródło: Pixabay

Co się jeszcze zmieniło?

 1. W nowelizacji ustaw znalazł się zapis dotyczący skrócenia terminu przekazywania PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, PIT-R. PITy dotychczas były składane w urzędzie skarbowym do końca lutego. W  2019 roku należało to zrobić do końca stycznia i to wyłącznie w formie elektronicznej. Przez platformę należało także dostarczyć tzw. IFT-1 . Biura księgowe miały więc pełne ręce roboty!
 2. Podniesiono tzw. progi wartościowe z 2 mln euro do 3 mln euro, co oznacza wprowadzenie pewnych uproszczeń dla jednostek mikro.
 3. Zwiększono ilość podmiotów, które będą mogły skorzystać z uproszczeń poprzez podniesienie progów ( z 17 mln na 22,5 mln zł w przypadku sumy aktywów bilansu oraz z 34 mln na 51 mln w przypadku przychodów netto ze sprzedaży) dla małych jednostek
 4. Wprowadzono zapis o zwiększeniu progów, które uprawniają podmioty, aby mogły stosować uproszczenia w ewidencji księgowej w różnych zakresach (np. klasyfikowania umów leasingowych, zasad kalkulacji kosztu utworzenia produktu, odstąpienia od ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego).
 5. Umożliwiono, aby małe jednostki, miko firmy oraz organizacje pozarządowe nie musiały tworzyć rezerw na zobowiązania oraz odpisów aktualizujących wartość posiadanych aktywów.
 6. Nastąpiła zmiana fot. amortyzacji środków trwałych oraz tzw. wartości materialnych i prawnych do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej - ale nie dla wszystkich podmiotów!
 7. Skrócono także obowiązek przechowywania sprawozdań finansowych z trwałego na przechowywanie 5 letnie.

Co się zmieniło?
źródło: Pixabay

 

Według zapowiedzi Ministerstwa Finansów w 2020 roku może nas czekać zmiana dotycząca uporządkowania stawek VAT czy mechanizmów opodatkowania dochodu.

Jak podsumowują specjaliści więcej jednostek mikro skorzysta na zapisach zawartych w znowelizowanych ustawach. I jak się okazuje więcej podmiotów stanie się, zgodnie z literą prawa, właśnie takimi jednostkami “mikro”. Zmiany mają uszczelnić system podatkowy oraz ułatwić mikro przedsiębiorcom prowadzenie swoich biznesów. Czy wdrożenie nowelizacji okaże się korzystne? Zobaczymy.