1 lipca br. weszły w życie kolejne zmiany dot. podatku VAT. Każdy z przedsiębiorców powinien się z nimi zapoznać oraz odpowiednio przygotować do ich realizacji. Wdrożone w Polsce zmiany  mogą bowiem znacząco wpłynąć na prowadzony przez nich biznes. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i masz wątpliwości, to koniecznie przedyskutuj je ze specjalistami w dziedzinie podatków. Warto! Na jakie zmiany należy w szczególności zwrócić uwagę? Oto kilka podatkowych nowości…

Zmiany w VAT
źródło: Freepik

Wprowadzenie split payment

Split payment jest mechanizmem tzw. podzielonej płatności. Ta metoda księgowa weszła w życie od 1 lipca br. Zgodnie z art. 108a ustawy o VAT metoda podzielonej płatności jest na razie dobrowolna dla firm. Resort finansów ma plany, aby od 2019 roku Split payment stał się obowiązkowy mechanizmem dla wszystkich. Metoda związana jest z podziałem płatności. To znaczy: płatność za usługi lub towary jest dzielona na dwie kwoty: netto i pokrywającą podatek VAT. Podział będzie się automatycznie dokonywać poprzez bank. Jeśli kwota za towar lub usługę netto wyniesie 2 tys. zł., to druga faktura przy 23% podatku opiewać będzie na sumę 460 zł. Idea jest taka, że pieniądze na pokrycie kwoty netto trafią na konto firmowe dostawcy, a środki finansowe na pokrycie podatku zostaną ulokowane na jego specjalnym rachunku VAT. Ten rachunek będzie obligatoryjny dla osoby, która prowadzi firmę. Dla konta firmowego zostanie założone automatycznie dodatkowe konto, bez konieczności składania wizyty w banku. Znajdzie się ono pod kontrolą fiskusa. O split payment pisaliśmy szczegółowo w TYM artykule.

Split payment
źródło: Freepik

Split payment na razie nieobowiązkowe dla firm

Jak na razie ustawodawca chce zachęcić podatników do korzystania z mechanizmu podzielonej płatności oferując im określone przywileje.

A są nimi:

- zmniejszenie kwoty zobowiązania podatkowego,

- brak tzw. odpowiedzialności solidarnej, przyspieszony zwrot VAT,

- wyłączenie ze stosowania niektórych, ewentualnych sankcji podatkowych.

Co się jednak stanie kiedy split payment zacznie obowiązywać każdego przedsiębiorcę? Osoby prowadzące firmę obawiają się utraty płynności finansowej. Podatek VAT będzie przechowywany na oddzielnym koncie. Z tego konta przedsiębiorca będzie mógł dokonywać:

- wyłącznie przelewów związanych z zapłatą kwoty podatku VAT na rachunek VAT sprzedawcy, dostawcy,

- zwrot podatku VAT wynikający z faktury korygującej,

- wpłaty podatku VAT lub odsetki za zwłokę na rachunek urzędu skarbowego

- wpłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, tzw. WNT

- zapłaty podatku VAT z tytułu nabycia towarów / usług

- zwrotu nienależnie otrzymanej płatności dla podatnika, od którego wpłynęła płatność

- przekazania określonej sumy na inny rachunek firmowy prowadzony w tym samym banku

- przekazanie kwoty podatku VAT na rachunek określonej jednostki budżetowej.

Inne zmiany dot. podatku VAT związane są z wypłatą pieniędzy z subkonta VAT. Taka operacja będzie wymagała dodatkowych formalności, a więc czasu. Spowodować to może problemy finansowe mniejszych i średnich przedsiębiorstw. Niektórzy eksperci rozwijają wręcz wizję upadku wielu podmiotów. Pamiętać należy, że firmy będą mogły swobodnie dysponować tylko i wyłącznie kwotą netto.

Zmiany dotyczące podatku VAT
źródło: Freepik

Zmiany dotyczące przyspieszonego zwrotu VAT

1 stycznia 2017 r. w życie wszedł przepis  ograniczający prawo do zwrotu VAT w terminie 25 dni. Eksperci po obecnych zmianach obawiają się, że niedługo uzyskanie przyspieszonego zwrotu będzie bardziej skomplikowane. Od 1 lipca przedsiębiorcy, którzy występują o zwrot podatku VAT wynikający z nadwyżki podatku naliczonego nad należnym będą zobowiązani złożyć w urzędzie skarbowych potwierdzenie zapłaty. Jest to związane z fakturami ujętymi w deklaracji VAT. Potwierdzenie zapłaty wynikających z tych faktur należności w całości będzie odbywać się za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika. W zgłoszeniu identyfikacyjnym trzeba będzie podać numer rachunku. Dokumenty potwierdzające zapłatę przedsiębiorcy będę zmuszeni dostarczyć do urzędu nie później niż w dniu złożenia deklaracji i tylko wtedy mogą liczyć na przyspieszony zwrot VAT. Sprawa została opisana w art. 87 ust. 6 pkt 3.

Zmiany dotyczące przyspieszonego zwrotu VAT
źródło: Freepik

Dostarczanie dokumentów w sprawie VAT po nowelizacji ustawy

Sposób dostarczania dokumentów do urzędu skarbowego i cała idea dokumentacji elektroniczniej są także uregulowane w nowych zmianach w VAT. Jeśli dokumentacji nie można przekazać droga elektroniczną, to wszystkie oświadczenia, wnioski, inne dokumenty trzeba przekazać do urzędu nie później niż w dniu złożenia deklaracji podatkowej.

Dostarczanie dokumentów w sprawie VAT
źródło: Freepik

Możliwość przywrócenia zarejestrowania przedsiębiorcy

Nowe przepisy doprecyzowały sytuację dot. zasad przywrócenia do rejestru podatników VAT. Od lipca br. przywrócenie podatnika „w stan czynny” będzie możliwe tylko w określonych przypadkach. Chodzi o sytuację związaną z możliwością przywrócenia zarejestrowanego przedsiębiorcy jako czynnego podatnika VAT z datą wsteczną. Na początku tego roku wdrożono zapisy, że jest możliwość wykreślenia podatnika z rejestru VAT jeśli podatnik nie złożył deklaracji VAT za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały. Nowelizacja polega na tym, że przedsiębiorca będzie się mógł ubiegać o przywrócenie bez konieczności ponownego składania druku VAT-R dzięki złożeniu zaległych deklaracji i wniosku złożonego w terminie 2 miesięcy liczonych od dnia wykreślenia go z tego rejestru. Podatnika będzie możliwe przywrócić w sytuacji złożenia przez niego tzw. deklaracji zerowej (nieuwzględniającej sprzedaży ani zakupów) jeśli wynika to ze specyfiki prowadzonej przez niego działalności.

Możliwość przywrócenia zarejestrowania przedsiębiorcy
źródło: Pixabay

Nowe sankcje

Zapowiedziano, że w styczniu 2019 roku mają wejść specjalne zapisy związane z wystawianiem faktur do paragonów. W związku z nadużyciami wynikłymi podczas kontroli ustawodawca postanowił wprowadzić nowe sankcje. Na zakup udokumentowanym paragonem bez NIP-u przedsiębiorcy nie będzie można pozyskać faktury VAT. Sankcje mają być spore, bo w wysokości 100% kwoty wynikającej z wystawionej niesłusznie faktury. Karać mają także tych, którzy wykazywać będą w ewidencji VAT faktury bez NIP-u podatnika (dot. sprzedaży udokumentowanej paragonem bez numeru NIP).

Nowe sankcje
źródło: Pixabay

Zmiany we wzorach deklaracji

Od 1 lipca br. wprowadzono pewne zmiany we wzorach deklaracji: VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-12. W związku ze zmianami w deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K, w której trzeba będzie wykazać kwoty zwrotu na rachunek VAT, pojawiła się poz. 58. Dodano także kwadracik w poz. 68 deklaracjach z dopiskiem „TAK”, i należy go zaznaczyć krzyżykiem, aby oznaczyć, że podatnik ubiega się o zwrot na rachunek VAT. Jeśli masz jakąkolwiek wątpliwość skieruj swoje zapytania i poproś o pomoc wyspecjalizowane biuro księgowe zajmujące się doradztwem podatkowym!

Wprowadzone zmiany są ważne dla dużych, średnich, małych i mikroprzedsiębiorców.  Już od 1 stycznia obowiązuje tzw. JPK, natomiast od 1 lipca br. przedsiębiorca na żądanie urzędu podatkowego zobligowany jest przesłać pozostałe pliki w celu kontroli. W ostatnim czasie w polskim systemie podatkowym dokonuje się wiele zmian. Aby nadążać za wszystkimi należy wciąż się szkolić i zapoznawać się z branżowymi stronami, artykułami, dokumentacja ministerialną. Nie każdy przedsiębiorca ma na to czas. Wielu zleca księgowe sprawy swojej firmy wykwalifikowanym firmom. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to warto rozważyć taką opcję. Szczególnie, że w XXI wieku istnieje ogrom możliwości związanych z przepływem dokumentacji na odległość oraz dostęp do systemu księgowego on-line. Naprawdę warto jest zainwestować w kompleksową usługę biura księgowego, dla dobra firmy i z korzyścią dla rodziny!